วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

ตราสัญลักษณ์ กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์
แนวคิ  ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน แปลงแบบมาจากรูปช้างศึกอันเป็นส่วนหนึ่งของตราประจำโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นตัวเลขไทย ๔๓ ที่บ่งบอกความร่วมมือร่วมใจอันยาวนานในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี เหนือตัวเลข ๓  มีรูปลายเส้นดอกเสลา ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับคำว่า เสลาเกมส์ เป็นชื่อของการแข่งขัน ภายใต้ชื่อ กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ กีฬาที่หลอมรวมชาวโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตัวเลข ๔๓  สื่อถึงเลขไทย แสดงความเป็นไทยและการดำรงการจัดกีฬาสาธิตสามัคคีมายาวนานเป็นครั้งที่ ๔๓ โดยใช้สีเทาและสีแสด อันเป็นสีประจำโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ฐานของเลข ๔ ใช้สีที่แตกต่างกันไป ๕ สี สื่อถึงโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศจาก ๕ ภูมิภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้รูปลายเส้นดอกเสลา  รูปลายเส้นดอกเสลา เหนือเลข ๓ มีลักษณะสมมาตร แสดงถึงความยุติธรรมในการแข่งขัน มีจุดศูนย์กลางเป็นรูปวงกลมแล้วแผ่ออกไปเป็นเส้นรัศมี หมายถึง ชื่อเสียงของการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีที่มีมายาวนานและแผ่ขยายออกไปทั่วทุกสารทิศ

ตราสัญลักษณื สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง


วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สัญลักษณ์ อุ่นไอรัก คลายความหนาว


ตราสัญลักษณ์ กาดสวนแก้ว


สัญลักษณ์ กาดฝรั่งวิลเลจ


สัญลักษณ์ ตลาดต้องชม เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน


วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561

ตราสัญลักษณ์ Welcome Disability Mark หรือ Well-D

ตราสัญลักษณ์ ประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 35

ตราสัญลักษณ์ อินทนิลเกมส์ สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42

แนวคิด
ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 แสดงความโดนเด่นด้วยตัวเลขอารบิกเป็นรูปพระพิรุณทรงนาค ตัวเลข 4 และเลข 2 เป็นรูปพญานาค ที่มีองค์พระพิรุณประทับอยู่ตรงกลาง ซึ่งพระพิรุณทรงนาคนั่นถือว่าเป็นเทพยาดาผู้ปกปักรักษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เราชาวเกษตรให้ความเคารพนับถือ อันเชิญมาเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน ส่วนสีที่ใช้นั้นมีความหลากหลาย เพื่อสะท้อนถึงความมีสีสัน ความสนุกสนาน ที่หลากหลายสถาบันได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สีม่วงของดอกอินทนิลเป็นสีประจำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และยังเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียน หลากหลายสีสันที่รังสรรค์ขึ้นในตราสัญลักษณ์ ดุจดังการหล่อหลอมโรงเรียนสาธิตทั่ง 21 สถาบันให้เป็นหนึ่งเดียว ในการร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 "อินทนิลเกมส์"  

คุณตะเภาทอง และ น้องสาธิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์เลี้ยงที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนั่นก็คือ “ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์” ซึ่งเป็นไก่ลูกผสมระหว่างไก่พันธุ์สามเหลือง และไก่พันธุ์พื้นเมือง มีลักษณะรูปร่างสมส่วนสวยงาม มีหงอนแบบจักร และหงอนแบบหิน มีแข้ง มีขน และจะงอยปากสีเหลืองทอง สวยงาม เลี้ยงง่าย แข็งแรง ทนทานต่อโรค ประกอบกับในโอกาสที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42 “อินทนิลเกมส์” ซึ่งตรงกับปีนักษัตร คือ ปีระกา จึงเป็นที่มาของแนวคิด กำหนดให้ไก่เป็นสัญลักษณ์สัตว์นำโชค ไก่เป็นต้นแบบของความขยันหมั่นเพียร มานะอดทน แข็งแรง และเฉลียวฉลาด โดยได้ขนานนามว่า “คุณตะเภาทอง” และ “น้องสาธิต” มาในชุดนักกีฬา โดยด้านหน้าของเสื้อมีตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน และด้านหลังเป็นชื่อเกมส์การแข่งขันว่า “อินทนิลเกมส์” ที่แสดงถึงความพร้อมในการแข่งขัน ซึ่งเปรียบเหมือนตัวแทนของเด็กดีศรีสาธิตทุกสถาบันที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน มีความสัมพันธ์อันดีงาม สร้างความรัก สมัครสมานสามัคคี ในหมู่ครอบครัวรั้วสาธิตด้วยกัน
ข้อมูลจาก: http://inthaningames.kps.ku.ac.th/