วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตราสัญลักษณ์ หนังสือพิมพ์โปลิศสี่แคว


ตราสัญลักษณ์ สภาวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งชาติ


ตราสัญลักษณ์ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย


ตราสัญลักษณ์ สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ภูธร (ประเทศไทย)


วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตราสัญลักษณ์ Thailand Pavilion ในงาน Astana Expo 2017


ตราสัญลักษณ์ สมาคมการแสดงสินค้า(ไทย)


Thailand Innovation and Design Expo 2017 logo


ตราสัญลักษณ์ 20 ปี TIGA


วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตราสัญลักษณ์ โครงการเกษตรอทิตยาทร


ตราสัญลักษณ์ โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ


ตราสัญลักษณ์ โครงการทดสอบอะพอลโล–โซยุซ (ASTP)


วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กรมศิลปากรสั่งลบโลโก้บนรูปปั้นครุฑยืน ประดับพระเมรุมาศ

กรมศิลป์สั่งลบโลโก้บนรูปปั้นครุฑยืน ประดับพระเมรุมาศ ชี้ไม่สอดคล้องกับคติความเชื่อ จากกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์รูปปั้น ครุฑยืน ที่ประดับพระเมรุมาศในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถึงความไม่เหมาะสม ประเด็นที่มีการใส่โลโก้ Apple, Google และ Facebook บริเวณปีก และหัวเข็มขัด ทำให้และมีการเรียกร้องให้ปรับแก้ไข เพราะเป็นประติมากรรมที่จะใช้ในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ข้อมูลจาก kapook.com)

ตราสัญลักษณ์ ศูนย์ข่าวการคมนาคมและขนส่ง


วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ผลประกวด ตราสัญลักษณ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล


ตราสัญลักษณ์ สมาคมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ


ตราสัญลักษณ์ รณรงค์หยุดตีทะเบียนสื่อครอบงำประชาชน


ตราสัญลักษณ์ บริษัทก้าวทะยาน


วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

ตราสัญลักษณ์ ตลาดน้ำมหานคร


ผลประกวด ตราสัญลักษณ์สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม


ตราสัญลักษณ์ ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ตราสัญลักษณ์ งานประกาศรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 25
ตราสัญลักษณ์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์