วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561

ตราสัญลักษณ์ สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง


ตราสัญลักษณ์ 48 ปี ไทยนิวส์


ตราสัญลักษณ์ เทศบาลนครลำปาง


ตราสัญลักษณ์ สภาเทศบาลนครลำปาง


วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561

ตราสัญลักษณ์ กีฬาบุคลากรฯ ครั้งที่ 31 วลัยลักษณ์เกมส์


ตราสัญลักษณ์ 111 ปี อำเภอเชียงคำออกแบบโดย
1.  พระเกรียงศักดิ์ กลฺยาณเมธี 
2. คุณสงกรานต์ มาสุข (ท.ทิวเทือกเขา )

ความหมาย1.พระธาตุเจดีย์ ที่ครอบองค์พระพุทธรูป หมายถึง พระธาตุดอยคำ อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองเชียงคำ
2.รูปสิงห์ข้างพระธาตุ คือ สิงห์ที่คอยดูแลพระธาตุ ตามตำนานดอยสิงห์กุตระ “ดอยคำ”
3.พระพุทธรูปที่อยู่ใต้เจดีย์ คือ พระเจ้านั่งดิน อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงคำ

4.สัญลักษณ์เชียงคำ ๑๑๑ ปี หมายถึง จำนวนปีที่อำเภอเชียงคำ ได้ถูกจัดตั้งเป็นอำเภออย่างเป็นทางการ  ปีพุทธศักราช ๒๔๔๗-๒๕๕๘
5.คำว่า “เฮาฮักเจียงคำ” อันเป็นการบ่งบอกถึงความรักความสามัคคีในหมู่พี่น้องเชียงคำและพี่น้องทั่วไป

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

ตราสัญลักษณ์ กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์
แนวคิ  ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน แปลงแบบมาจากรูปช้างศึกอันเป็นส่วนหนึ่งของตราประจำโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นตัวเลขไทย ๔๓ ที่บ่งบอกความร่วมมือร่วมใจอันยาวนานในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี เหนือตัวเลข ๓  มีรูปลายเส้นดอกเสลา ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับคำว่า เสลาเกมส์ เป็นชื่อของการแข่งขัน ภายใต้ชื่อ กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ กีฬาที่หลอมรวมชาวโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตัวเลข ๔๓  สื่อถึงเลขไทย แสดงความเป็นไทยและการดำรงการจัดกีฬาสาธิตสามัคคีมายาวนานเป็นครั้งที่ ๔๓ โดยใช้สีเทาและสีแสด อันเป็นสีประจำโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ฐานของเลข ๔ ใช้สีที่แตกต่างกันไป ๕ สี สื่อถึงโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศจาก ๕ ภูมิภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้รูปลายเส้นดอกเสลา  รูปลายเส้นดอกเสลา เหนือเลข ๓ มีลักษณะสมมาตร แสดงถึงความยุติธรรมในการแข่งขัน มีจุดศูนย์กลางเป็นรูปวงกลมแล้วแผ่ออกไปเป็นเส้นรัศมี หมายถึง ชื่อเสียงของการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีที่มีมายาวนานและแผ่ขยายออกไปทั่วทุกสารทิศ

ตราสัญลักษณื สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง


วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สัญลักษณ์ อุ่นไอรัก คลายความหนาว


ตราสัญลักษณ์ กาดสวนแก้ว


สัญลักษณ์ กาดฝรั่งวิลเลจ


สัญลักษณ์ ตลาดต้องชม เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน


วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561

ตราสัญลักษณ์ Welcome Disability Mark หรือ Well-D

ตราสัญลักษณ์ ประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 35

ตราสัญลักษณ์ อินทนิลเกมส์ สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42

แนวคิด
ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 แสดงความโดนเด่นด้วยตัวเลขอารบิกเป็นรูปพระพิรุณทรงนาค ตัวเลข 4 และเลข 2 เป็นรูปพญานาค ที่มีองค์พระพิรุณประทับอยู่ตรงกลาง ซึ่งพระพิรุณทรงนาคนั่นถือว่าเป็นเทพยาดาผู้ปกปักรักษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เราชาวเกษตรให้ความเคารพนับถือ อันเชิญมาเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน ส่วนสีที่ใช้นั้นมีความหลากหลาย เพื่อสะท้อนถึงความมีสีสัน ความสนุกสนาน ที่หลากหลายสถาบันได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สีม่วงของดอกอินทนิลเป็นสีประจำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และยังเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียน หลากหลายสีสันที่รังสรรค์ขึ้นในตราสัญลักษณ์ ดุจดังการหล่อหลอมโรงเรียนสาธิตทั่ง 21 สถาบันให้เป็นหนึ่งเดียว ในการร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 "อินทนิลเกมส์"  

คุณตะเภาทอง และ น้องสาธิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์เลี้ยงที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนั่นก็คือ “ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์” ซึ่งเป็นไก่ลูกผสมระหว่างไก่พันธุ์สามเหลือง และไก่พันธุ์พื้นเมือง มีลักษณะรูปร่างสมส่วนสวยงาม มีหงอนแบบจักร และหงอนแบบหิน มีแข้ง มีขน และจะงอยปากสีเหลืองทอง สวยงาม เลี้ยงง่าย แข็งแรง ทนทานต่อโรค ประกอบกับในโอกาสที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42 “อินทนิลเกมส์” ซึ่งตรงกับปีนักษัตร คือ ปีระกา จึงเป็นที่มาของแนวคิด กำหนดให้ไก่เป็นสัญลักษณ์สัตว์นำโชค ไก่เป็นต้นแบบของความขยันหมั่นเพียร มานะอดทน แข็งแรง และเฉลียวฉลาด โดยได้ขนานนามว่า “คุณตะเภาทอง” และ “น้องสาธิต” มาในชุดนักกีฬา โดยด้านหน้าของเสื้อมีตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน และด้านหลังเป็นชื่อเกมส์การแข่งขันว่า “อินทนิลเกมส์” ที่แสดงถึงความพร้อมในการแข่งขัน ซึ่งเปรียบเหมือนตัวแทนของเด็กดีศรีสาธิตทุกสถาบันที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน มีความสัมพันธ์อันดีงาม สร้างความรัก สมัครสมานสามัคคี ในหมู่ครอบครัวรั้วสาธิตด้วยกัน
ข้อมูลจาก: http://inthaningames.kps.ku.ac.th/