วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552

mascot รถไฟฟ้า BTS

หนูด่วน ออกแบบโดย สุธีร์ ธนรัช
ไว้อาลัยต่อการจากไปของ อาจารย์สุธีร์ ธนรัช

โลโก้ ifip

โลโก้ COPENHAGEN Climate Conference 2009

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ SME Bank

รางวัลชนะเลิศ ภูเบศ เพ็งจันทร์

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Underwater Festival logo

The World Games 2009 Kaohsiung Emblem and Mascots


The design of the emblem for the World Games 2009 is based on the first Chinese character in the city’s name. The character " kao" (高) means high or superior in English. The toponym stylized as a multicolored ribbon aims to create an atmosphere of festivity and celebration. The warm colors, orange and magenta, at the top and green and blue at the bottom symbolize the sun rising over the ocean and mirror Kaohsiung well: a passionate city with plenty of sunshine – a vibrant metropolis by the sea!
Gao Mei (高妹) and Syong Ge (雄哥) are named after the host city, Kaohsiung (according to Tongyong Pinyin). They are intended to personify it as "a city of the sea and the sun", to emphasize "ecology and environmental protection", and to symbolize the "friendliness and hospitality" of the city's residents.
ข้อมูลจาก: http://upload.wikimedia.org/

โลโก้ winter-universiade-2009-china-harbin


โลโก้,แมสคอท Deaflympics Taipei 2009The 21st Summer Deaflympics Taipei 2009 has adopted as its mascot the lively Taipei green tree frog (Rhacophorus taipeianus). While it is the tiniest of Taiwan's eight indigenous species of frogs, it is remarkable for its ability to jump long distances. Similarly, although Taiwan is a small island nation, it has impressed the world with its economic power, springing to new heights.

The banyan leaf worn by the male mascot and the azalea flower on the female are respectively the Taipei city tree and flower. They symbolize the city's vision of a fresh and environment-friendly future. The mascots have their arms wide open, in a pose that looks like the Chinese character for north “bei”, which represents the host city, Taipei. With open arms and cheerful smiles, Taipei enthusiastically welcomes participants coming from every part of the world!

ข้อมูลจาก: http://english.2009deaflympics.org/

โลโก้ EURO 2012
The logo’s visual identity is inspired by the cultural reference of the Wycinanki pattern from both host nations to show respect to the regional flora and fauna.
The logo’s basis is a flower which symbolizes the Championship co-hosts. The middle part of the composition features a football ball. It embeds the tournament emotions as well as passion. The flower’s stem testifies to the structural aspect of the continental event, UEFA, and the European football. Furthermore, the logo’s visual concept harmoniously combines a green forest, yellow sun, blue water and the sky, and violet berry, with bright tinges being the central elements of the colour-grade.
The logo’s objective lies in assignment of a visual identity to the 2012 UEFA European Football Championship. The unique design will be used in all advertising materials, ranging from the tickets up to Internet banners. This way the organizers intend to boost the prestige of one of the greatest sporting events of the world.
The European soccer competition will have slogan ‘Creating history together’. It is also symbolic as the forthcoming Championship is the first tournament to be staged in Ukraine and Poland.
Information Centre “Ukraine-2012” based on uefa.com materials
ข้อมูลจาก:http://en.euro2012.ukrinform.ua/

โลโก้ 20 ปี ถนนสีขาว

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ความมักง่าย ของการใช้ตราสัญลักษณ์


ตราสัญลักษณ์ 2 ผลงานนี้ ไม่น่าจะใช่หน่วยงานเดียวกัน โดยตราสัญลักษณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการจัดประกวดออกแบบและได้ประกาศใช้แล้ว ส่วนผลงานอีกชิ้นมีการนำองค์ประกอบของตราสัญลักษณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดังกล่าวมาใช้ เป็นความมักง่ายที่เห็นอยู่เสมอ เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ เมื่อไหร่จะให้ความสำคัญต่อคุณค่าของตราสัญลักษณ์กันบ้าง แล้วงานออกแบบของไทยจะเข้มแข็งได้อย่างไร?

ผลการประกวดโลโก้ แผนงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

รางวัลชนะเลิศ บำรุง อิศรกุล

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รางวัลชนะเลิศ อนิรุทธ์ เอมอิ่ม

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ผลการประกวดโลโก้ 1 วัตต์ช่วยชาติ

ผู้ชนะเลิศได้แก่ ทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรม
ได้แก่ น.ส.นัฐนันท์ ฉันทแดนสุวรรณ และ น.ส.ธาเนีย ศรัณท์ศิริ
ในชื่อทีม Two Dimension กับคอนเซ็ปต์ Save Circle ฉลากวัด - วัตต์
ทีมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อทีม Unpluging กับคอนเซ็ปต์ Smile Standby ยิ้มได้ พร้อมใช้ กินไฟไม่ถึงวัตต์
ทีมรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)
ได้แก่ น.ส. ประภัสสร สุโขบล และนายถิรเจตน์ เฟื่องลำกูน
ชื่อทีม Maze กับคอนเซ็ปต์ ลดวัตต์ ลดพลังงาน ลดภาระโลก Power Standby Mode

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552

โลโก้ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อะควา เวิร์ด โออาราอิ (โออาราอิ)


“ฉลาม” ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้ เนื่องจากมีการเพาะพันธุ์ปลาฉลามที่อะควา เวิร์ด โออาราอิ วัตถุประสงค์คือเพื่อต้องการเพาะพันธุ์ให้มีปลาฉลามหลากหลายสายพันธุ์มาก ที่สุดในประเทศ ฉลามถือเป็นสัตว์ที่ลึกลับซึ่งมีการวิวัฒนาการมานานกว่า 400 ล้านปีและอยู่ในลำดับสูงสุดของวงจรห่วงโซ่อาหารในทะเล ส่วนที่เป็นวงกลม 3 วงนั้นหมายถึง “โออาราอิ อิบารากิ และโลก” “กระแสน้ำในญี่ปุ่น จุดที่กระแสน้ำในมหาสมุทร 2 กระแสไหลมาบรรจบกัน และกระแสน้ำคูริล (Kurile)” และ “อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น
ข้อมูลจาก: www.pref.ibaraki.jp/,www.aquaworld-oarai.com/english/

โลโก้ MSN

 A trademark application revealed a new logo for Microsoft’s online content brand MSN and, presumably, also its many regional subsidiaries. Unfortunately the logo preview is only available in ‘black & white,’ and it’s not fair to judge new logo just yet but its obvious it still retains the now iconic butterfly which was actually not that well received when it debuted in early 2000. And like many recent logo redesigns, this too seems to be all about simplifying the elements with the body of the butterfly removed and wings rounded off to roughly stretched ellipses.
ข้อมูลจาก: ditii.com | d' technology weblog

ผลการประกวดโลโก้ ลำปาง เอฟซี


โลโก้ที่ใช้จริง แก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการ
รางวัลชนะเลิศ
ผลงานของ คุณบำรุง อิศรกุล จาก ปทุมธานี
รางวัลชมเชย
ของคุณดิเรก วิเศษวงษา จาก ฉะเชิงเทรา

รางวัลชมเชย
ของคุณคมสันต์ วรรณศรี จาก เชียงใหม่
แนวความคิด
"คลี่คลายจากรถม้า เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปาง
โดยลักษณะของภาพให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว แสดงถึง
ความมุ่งมั่นในชัยชนะ และแสดงถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ประกายแสง แสดงถึง เป้าหมาย ความเจริญรุ่งเรือง
ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจทั้งนักกีฬาและกองเชียร์ที่
คอยสนับสนุน และให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง"

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 5 ปีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รางวัลที่ 1 ผลงานคุณปิยะรัฐ จันทร์อ่อน
รางวัลที่ 2 ผลงานคุณธนาคาร จันทร์เพ็ญ
รางวัลที่ 3 ผลงานคุณวิจิตร สลักคา
รางวัลชมเชย ผลงานคุณอัจฉรา นามวงศ์