วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ผลการประกวดโลโก้ 30 ปี กิจกรรมบำบัดคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ตัดสินผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 30 ปีกิจกรรมบำบัดได้คัดเลือกผลงานไว้ทั้งหมดสี่ชิ้นงานจาก 48 ชิ้นงานที่มีผู้ส่งเข้าประกวดจากทุกภาคของประเทศไทย ผลการประกวดมีดังนี้คือ
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3000 บาท ได้แก่ นายภานุวิชญ์ นิลแก้ว
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1000 บาท ได้แก่ นายยอดศักดิ์ ประชาราษฏร์
รางวัลที่ 3 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท ได้แก่ นายอนิรุทธ์ เอมอิ่ม และ นายณรงค์ บุญศิริพันธ์

ไม่มีความคิดเห็น: