วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ตราสัญลักษณ์ กกต.


คำอธิบายความหมาย
1

คำย่อ กกต.
สีเขียว มีสัญลักษณ์พานรัฐธรรมนูญ ตรงกลาง มีคำว่าสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม เป็นพื้นฐาน ซึ่งแสดงถึงค่านิยมขององค์การ และทั้งหมดจำลอง รูปหีบบัตรเลือกตั้ง โดยมีบัตรเลือกตั้งที่เป็นธงชาติ กำลังหย่อนลงหีบบัตร หมายถึง เป็นภารกิจของคนในชาติ ที่ต้องร่วมมือกันทำ

ตราสัญลักษณ์นี้ มีแนวคิดมาจาก ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดย นายกิตติกร บูรณกูล
สนง.กกต.จว.พิจิตร เป็นผู้ออกแบบ

ข้อมูลจาก:http://phichit.ect.go.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น