วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ผลประกวดโลโก้ย้อนหลัง


โลโก้พรรคการเมือง


ในสถานการการเมืองที่ชุลมุนวุ่นวาย เราจดจำพรรคการเมืองได้จากอะไรนอกจากผลงาน โลโก้พรรคการเมืองบางพรรคทำไมเราถึงจดจำไม่ได้แม้กระทั่งชื่อพรรคก็ไม่เคยได้ยินเป็นคำถามที่น่าสนใจ

ตราสัญลักษณ์ 36 ปี กรมวิชาการเกษตรออกแบบโดย บำรุง อิศรกุล

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 31 ปี เขาเขียวผลงานของ นายสานิต เธียรวรคุณ เป็นรางวัลชนะเลิศ     ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล   30,000 บาท และยังมีรางวัล สร้างสรรค์ผลงานดีเด่นอีก 5 รางวัล ๆละ 5,000 บาท ได้แก่
1.นายวิสาข์ แฝงเทียน
2.นายรณรงค์ บุญศิริพันธ์
3.นายดิเรก วิเศษวงษา
4.นายอำพล คุณสุวรรณ
5.นายวิเรศ จันทเขต
ติดตามชมผลงานผู้เข้าประกวดกได้ ที่เว็บไซต์ http://www.kkopenzoo.com/

Pepsi Logo


ปี ค.ศ. 1898 นาย คาเลบ ดี แบรดแฮม (Caleb D. Bradham)  เริ่มใช้แบรนด์  "เป๊ปซี่- โค ล่า"  เป็น ครั้งแรก
ปี ค.ศ. 1903 เป๊ปซี่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างเป็นทางการ ปี ค.ศ. 1906 เริ่มมี การใช้โลโก้แบบตัวหนังสือ พร้อมกับสโลแกน "The Original Pure Food Drink." ปี ค.ศ. 1933 บริษัท โลฟต์ จำกัด ผู้ผลิตลูกกวาดรายใหญ่ เข้าซื้อเป๊ปซี่จากเจ้าของเดิม มีการเปลี่ยนขนาดขวดเป็น 12 ออนซ์ จากเดิม 6 ออนซ์ และเปลี่ยนสโลแกนเป็น "Refreshing & Healthful"
ปี ค.ศ. 1940 เริ่มปั๊มโลโก้เป็ปซี่ลงที่ตัวขวดแก้ว โดยที่ก่อนหน้านี้จะเป็นการติดฉลากกับตัวขวด ปี ค.ศ. 1941 เพื่อเป็นการสนับสนุนสงครามโลกครั้งที่สอง เป๊ปซี่เปลี่ยนสีฝาขวดเป็นสีขาว-น้ำเงิน-แดง ปี ค.ศ. 1943 มีการใช้ฝาขวดเป็นโลโก้ของเป๊ปซี่ และใช้สโลแกน "Bigger Drink, Better Taste."
ปี ค.ศ. 1964 ใช้สโลแกน "Pepsi Generation" ปี ค.ศ. 1965 เปลี่ยนโลโก้จากรูปฝาขวดเป็นสัญลักษณ์ที่เรียบง่ายขึ้น
ปี ค.ศ. 1973 มีการพัฒนาโลโก้อีกครั้งให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม และใช้โลโก้แบบนี้ต่อมาอีกหลายปี
ปี ค.ศ. 1991 เพื่อเป็นการรำลึกถึงความรู้สึกที่เคลื่อนไหวอย่างไม่หยุดนิ่ง   ในแบบฉบับของโลโก้เป๊ปซี่แบบดั้งเดิม ที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้อักษรตัวเอียง และจัดวางตามแนวตั้งของบรรจุภัณฑ์
ปี ค.ศ.1998 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบหนึ่งศตวรรษของเป๊ปซี่   มีการใช้รูปทรงกลมที่มีแถบสีขาวพาดกลางระหว่างสีแดงและน้ำเงิน มาใช้เป็นสัญลักษณ์ใหม่ของเป๊ปซี่ทั่วโลก เพื่อสื่อถึงความเป็นผู้นำ และสื่อถึงความทันสมัย พร้อมที่จะก้าวสู่สหัสวรรษใหม่
ปี ค.ศ. 2001 เป๊ปซี่ต้อนรับสหัสวรรษใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนโลโก้ให้ดูสดชื่นสดใสมากขึ้น
ข้อมูลจากhttp://www.pepsithai.com/about/index.html
ในการออกแบบตราสัญลักษณ์จะมีช่วงเวลาที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย ซึ่งในการปรับเปลี่ยนและแก้ไขนั้นจะไม่ทำให้ความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆเปลี่ยนไป 

ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์

ตามที่ อบก. กำหนดให้มีการประกวดตราสัญลักษณ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของไทย โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ และใช้เป็นช่องทางหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในเรื่องความสำคัญของภาวะโลกร้อน ที่ผ่านมา ได้มีผู้สนใจส่งผลงานประกวด จำนวน 90 ผลงาน จากการที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ทำการพิจารณาคัดเลือกผลงานโดยมีเกณฑ์การตัดสิน ได้แก่ (1) การสื่อความหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (2) ความสวยงาม (3) ความคิดสร้างสรรค์ (4) จดจำง่ายและเด่นชัด (5) ความเหมาะสมในการนำมาใช้เป็นตราสัญลักษณ์ พบว่า มีผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล คือ ผลงานของ นายบำรุง อิศรกุล ซึ่งเจ้าของรางวัลรองชนะเลิศจะได้รับโล่เกียรติยศและเงินสดมูลค่า 10,000 บาท
http://www.tgo.or.th/index.phpoption=com_content&task=view&id=180&Itemid=34

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ผลการประกวดออกแบบโลโก้และสัญลักษณ์นำโชคเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบโลโก้และสัญลักษณ์นำโชค ในโครงการ “กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน” โดยมี นางสาวนงเยาว์ พาชีรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนางสาวปทุม คุ้มทอง ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน และนายพิษณุ นิลกลัด ประธานบริษัทสปอร์ต ทิปส์ จำกัด ในฐานะกรรมการตัดสินผลงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องกำแพงเพชร อาคาร ๗๒ ปี ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ สำหรับผู้ชนะเลิศ รางวัลการประกวดประเภทโลโก้ มี ๑ รางวัล คือ นายบำรุง อิศรกุล ส่วนรางวัลการประกวดประเภทออกแบบมาสคอตค มี ๓ รางวัล ผู้ชนะเลิศ คือ นางสาวภัณทิรา ฉลาดกิจศิริกุล และผู้ได้รับรางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ นายวรพจน์ เพียปลัด และ นายวิสาข์ แฝงเวียง
แนวความคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์ คลี่คลายจากเหรียญสื่อถึงการออม โดยออกแบบให้มีลักษณะของภาพคนที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวสื่อถึง การแข่งขันกีฬา ส่วน mascot ของภัณทิรา ฉลาดกิจศิริกุล คลี่คลายจาก มด ซึ่งมดให้ความหมายถึง ความขยันอดออม น้องภัณทิรา ชอบออกแบบ mascot น่าติดตามผลงานชิ้นต่อไปถ้าไม่เลืกส่งงานประกวดซะก่อน ขอเอาใจช่วย

ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

ประกาศผลการประกวดออกแบบโลโก้ วารสาร Greater Mekong Sub-Region Journal of Scienceตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประกวดตราสัญลักษณ์ สำหรับวารสาร Greater Mekong Sub-Region Journal of Science ซึ่งมีผู้ส่งผลงานตราสัญลักษณ์เข้าประกวดทั้งสิ้น 25 แบบ และจากเดิมมีรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ที่ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ซึ่งจะใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของวารสาร Greater Mekong Sub-Region Journal of Science และรางวัลชมเชย 2 รางวัล แต่เนื่องจากทางคณะกรรมการมีมติเห็นชอบที่จะใช้ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สำหรับเป็นตราสัญลักษณ์ของวารสารวิทยาศาสตร์ มข. จึงได้เพิ่มรางวัลพิเศษจำนวน 1 รางวัล เป็นรางวัลรองชนะเลิศ โดยจะได้รับรางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สำหรับตราสัญลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกนี้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผลการตัดสิน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
ผลงานการออกแบบของ นายบำรุง อิศรกุล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานการออกแบบของ นายสมชาย นิลแก้ว ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานการออกแบบของ นายอิสเรศ มุยคำ 
และผลงานการออกแบบของ นายวัฒนชัย ล้นทม ได้รับเกียรติบัตร [2/6/2552]
ข่าวจาก:http://www.champa.kku.ac.th/sc/
แนวความคิดในการออกแบบ ใช้พญานาคเป็นองค์ประกอบในตราสัญลักษณ์เนื่องจากพญานาคสามารถสะท้อนวัฒนธรรมความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขง โดยออกแบบให้เกี่ยวเนื่องกับการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ต้องพัฒนาคู่ขนานไปพร้อมกับการทำนุศิลปวัฒนะธรรมของชุมชนลุ่มน้ำโขง โดยปากกาสื่อถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่