วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ผลประกวดโลโก้ ม.อ.วิชาการ และคำหลัก


1.ผลการตัดสิน คำหลัก มีผลงานส่งเข้าประกวด 128 ผลงาน ไม่มีผลงานใดได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัล
2. ผลการตัดสิน ตราสัญลักษณ์ มีผลงานส่งเข้าประกวด 88 ผลงาน ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ ผลงาน นายบำรุง อิศรกุล 805/90 ริเวอร์ปาร์คคอนโดเทลซี พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี เนื่องจากรูปแบบความแปลกใหม่จากปีที่ผ่านมา ทุกส่วนของสัญลักษณ์มีความหมาย โดยเฉพาะมีส่วนของวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง และสามารถนำไปจัดวางบนของที่ระลึกต่างๆ ได้อย่างลงตัว โดยจะได้มีการประสานเพื่อการมอบรางวัลต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

โลโก้ 1st Asian Martial Arts Gamesแนวความคิดการออกแบบ
ตัวอักษร A สื่อถึงทวีปเอเซีย อันประกอบด้วย ประชาชนและประเทศต่างๆ
ตัวอักษร M สื่อถึงกีฬามาร์เชี่ยลอาร์ต
รูปทรงของตัวอักษรทั้งสองที่เกาะเกี่ยวกัน เป็นรูปทรงในลักษณะนามธรรมที่มีความทันสมัย กระฉับกระเฉง เรียบง่าย แสดงออกถึง แนวความคิดและปรัชญาของการรวมกันอย่างแข็งแกร่ง ของการแข่งขันกีฬามาร์เชี่ยลอาร์ตในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และจรรโลงไว้ซึ่งสันติภาพ มิตรภาพ เสมอภาค ของทุกประเทศในทวีปเอเซีย
ภาพโดยรวม เป็นผลลัพธ์ของการผสมผสานศิลปะแบบไทยกับศิลปะสมัยใหม่ สื่อถึงประเทศไทย ในฐานะประเทศเจ้าภาพและความเข้ากันได้กับยุคสมัย
สีแดง เป็นสีหลักของ OCA สีของการต่อสู้และสีของหัวใจ อีกทั้งยังเป็นสีหลักของศิลปะของเอเชีย
สีทอง สีแห่งความเรืองรองของราชอาณาจักรไทย และเป็นสีหลักของการแสดงคุณค่าของงานที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์การแข่งขันครั้งนี้ และเป็นสีหลักของศิลปะไทยแนวความคิดการออกแบบ

หนุมาน คือทหารเอกของพระราม เป็นลิงซึ่งเป็นตัวละครเอก ในวรรณกรรมรามเกียรติ์ ซึ่งเป็นวรรณกรรมร่วมของเอเชีย
หนุมาน เป็นลิงที่มีผิวกายขาวเผือกเป็นลักษณะเด่น มีความเชี่ยวชาญในศิลปะการต่อสู้ทุกชนิด มีความมุ่งมั่นพยายามอย่างสูงในการกระทำสิ่งใดให้สำเร็จ
หนุมาน คือภาพลักษณ์หนึ่งของความเป็นไทย ซึ่งจะพบเห็น ในการแสดงโขน การแสดงหุ่นละครเล็ก ซึ่งใช้ในการแสดง ต้อนรับแขกผู้มาเยือน
หนุมานในท่ามอบดอกไม้ ซึ่งเป็นพวงมาลัยแห่งน้ำใจไมตรี อันเป็นสัญลักษณ์ ของคนไทย จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับด้วยมิตรภาพสู่การแข่งขันที่เต็มไปด้วยศิลปะการต่อสู้และจะนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันของประชาชาติชาวเอเชีย
หนุมาน สัตว์นำโชคในครั้งนี้ จึงมีชื่อว่า “ยินดี”
หนุมาน “ยินดี”
ยินดี ที่ได้เกิดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เป็นครั้งแรก และจะก้าวไปสู่การแข่งขันอันไม่มีที่สิ้นสุด
ยินดี ที่ได้ต้อนรับมิตรประเทศ และผู้มาเยือนสู่ประเทศไทย
ยินดี ในความสำเร็จ และชัยชนะ รวมทั้งความมีน้ำใจนักกีฬาที่มีให้กัน
ยินดี ที่ได้รู้จักทุก ๆ คน ที่มาร่วมสร้างมิตรภาพ และเอกภาพ ของประชาชาติชาวเอเชีย


SOUVENIR MASCOT