วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ผลการประกวด โลโก้ 50 ปี สจล.


ตามที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนา ในวันที่ 24 สิงหาคม 2553 นี้ และได้เชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด “ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 50 ปี” ทั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 84 ผลงาน ผลปรากฎว่า นายสมชาย นิลแก้ว เจ้าหน้าที่ออกแบบ กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คว้ารางวัลชนะเลิศไปครองนายสมชาย นิลแก้ว จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านศิลปกรรมจากวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา มีผลงานการประกวดที่ผ่านมา คือ 150 ปี เจ้าท่า 133 ปี อ่าวศิลา และเข้ารอบ 1 ใน 5 บริษัทขนส่งจำกัด