วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552

ถ่านไฟฉายตรากบการหากลยุทธทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่จดจำของผู้บริโภคนั้นเริ่มตั้งแต่การสร้างตราสินค้า การใช้สื่อโฆษณาต่างๆในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ แต่ก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จทุกรายไปถ่านไฟฉายเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่มีการนำภาพสัตว์ต่างๆ มาใช้เป็นตราสัญลักษณ์เพื่อสร้างความจดจำ หนึ่งในนั้นที่ยังสร้างความจดจำมาถึงปัจจุบัน ยิ่งคนในวัยเลข 3 เลข4ขึ้นไป น่าจะจดจำได้ถ้าหากไม่เป็นโรคอ้ลไซเมอร์ซะก่อนก็คือถ่านไฟฉายตรากบ    ยิ่งเพลงโฆษณายิ่งถือว่าเป็นความสามารถของคนแต่งจริงๆ คนแต่งก็คือ ครูนคร มงคลายน (เพิ่งรู้ตัวว่าแก่!!ก็อีตอนฟังเพลงนี้นี่เอง)

ตราสัญลักษณ์ LGเครื่องหมายสัญลักษณ์ ตัวอักษร "L" และ "G" ในวงกลมเป็นเครื่องหมายแห่งโลก อนาคต หนุ่มสาว
มนุษยชาติ และเทคโนโลยี ปรัชญาของเรามีพื้นฐานอยู่บนมนุษยชาติ นอกจากนี้เครื่องหมายสัญลักษณ์นี้ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแอลจีในการที่จะรักษาความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับลูกค้าของเราที่มีอยู่ทั่วโลกโลโก้ประกอบด้วยสองส่วน นั่นคือรูปแบบตัวอักษร "L" และ "G" ซึ่งมีสีเทาตามแบบฉบับของแอลจีเอง และสัญลักษณ์ใบหน้าซึ่งเป็นสีแดงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแอลจี สีแดงซึ่งเป็นสีหลักนั้นแสดงให้ถึงมิตรจิตของเรา และยังให้ความรู้สึกประทับใจที่แรงกล้ากับพันธสัญญาของแอลจีได้เป็นอย่างดี ดังนั้นรูปทรงหรือสีของเครื่องหมายสัญลักษณ์นี้จะต้องไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลจาก http://th.lge.com/

ตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานครฯเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์แห่งความทันสมัยให้กับกรุงเทพฯจึงได้มีการออกแบบตราสัญลักษณ์ขึ้นเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และใช้ในกิจกรรมต่างๆ โดยได้นำ “ลายประจำยาม” อันเป็นลายไทยที่สำคัญมาดัดแปลงเป็นรูปกลีบดอกไม้ 4 กลีบ ทั้ง 4 กลีบมีจุดร่วมตรงกลางอันเป็นจุดแห่งดุลยภาพ แสดงถึงความสมดุลของการเติบโต และยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การบริหารงานที่แบ่งออกเป็น 4 มิติ โดยกลีบสีเขียวของดอกไม้ หมายถึง มิติด้านคุณภาพชีวิต, สีฟ้า แทนมิติด้านสิ่งแวดล้อม, สีชมพู แทนมิติด้านวัฒนธรรม, และท้ายที่สุดกับสีส้ม ที่สื่อถึงมิติทางเศรษฐกิจที่สมดุล โดย กทม. คาดว่า การนำเสนอตราสัญลักษณ์ใหม่นี้ จะช่วยดึงความร่วมมือร่วมใจจากภาคประชาชน ให้มาร่วมกันสร้างชีวิตดีๆ ที่ลงตัวให้กับคนกรุงเทพฯ

ข้อมูลจาก http://www.tcdcconnect.

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 70 ปีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ