วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552

เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมไทย ตรานกยูงพระราชทาน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญลักษณ์ตรานกยูงให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ไทย 4 ชนิด เพื่อให้มีการใช้เครื่องหมายรับรองอย่างกว้างขวาง ทั้งในและต่างประเทศ เป็นการแก้ไขปัญหาในด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย และแก้ไขปัญหาในการแอบอ้่่างนำคำว่า "ไหมไทย" ไปใช้เพิ่อการค้า อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

นกยูงสีทอง ผ้าไหมที่ผลิตโดยใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพิ้นบ้านทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน เส้นไหมต้องสาวด้วยมือ ทอด้วยกี่ทอมือแบบพื้นบ้านชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสารเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และต้องผลิตในประเทศไทยนกยูงสีเงิน ผ้าไหมที่ผลิตโดยใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพิ้นบ้านหรือพันธุ์ไทยปรับปรุงเป็นเส้น พุ่งและ/หรือเส้นยืน เส้นไหมต้องสาวด้วยมือหรือสาวด้วยอุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์ไม่เกิน 5 แรงม้า ทอด้วยกี่ทอมือ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และต้องผลิตในประเทศไทยนกยูงสีน้ำเงิน ผ้าไหมที่ผลิตโดยใช้เส้นไหมแท้เป็นทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน ทอด้วยกี่แบบใดก็ได้ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และต้องผลิตในประเทศไทย
นกยูงสีเขียว ผ้าไหมที่ผลิตด้วยเส้นไหมแท้เป็นส่วนประกอบหลัก มีเส้นใยอื่นเป็นส่วนประกอบรอง ต้องระบุส่วนประกอบของเส้นใยอื่นให้ชัดเจน ทอด้วยกี่แบบใดก็ได้ ย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และต้องผลิตในประเทศไทย
ข้อมูลจาก http://www.thaisilkevent.com

ผลประกวด ตราสัญลักษณ์ยนตรกิจ คอร์ปอเรชั่น


ผลการประกวดโลโก้ค่านิยมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

รางวัลชนะเลิศ นางสาวธ้ญมน คุณาศรี