วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ตราสัญลักษณ์ EGCO GROUP


สัญลักษณ์รูปแฉก
หมาย ถึงพลังงาน มีลักษณะของการเคลื่อนไหว เกิดจากการเรียงตัวของใบไม้สีเขียว 9 ใบ ซึ่งเป็นคำพ้องเสียงกับคำว่า “ก้าว” อันหมายถึงการก้าว หรือการไม่หยุดอยู่กับที่ เมื่อใบไม้ทั้ง 9 ใบเรียงตัวกันอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดเป็นพลังงาน ที่แทนด้วยใบไม้สีส้ม การใช้รูปทรงใบไม้มาเป็นส่วนประกอบของตราสัญลักษณ์นี้ มีที่มาจากปรัชญาองค์กร ที่มุ่งสร้างพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวอักษร
เลือก ใช้รูปทรงที่มีลักษณะเรียบ สะท้อนบุคลิกทันสมัย จัดวางเคียงกันอย่างมีพื้นที่โปร่ง ให้ความรู้สึกสบาย ง่ายต่อการอ่านและการมองเห็นแม้ในขนาดเล็ก และเพื่อเป็นการเสริมความเฉพาะตัว ความเป็นเอกลักษณ์ จึงเพิ่มลักษณะเฉพาะลงที่ขีดกลางตัวอักษร E เมื่อมองภาพตัวอักษรรวมแล้ว ทำให้คำว่า EGCO เกิดลักษณะเฉพาะ มีจุดจดจำ ไม่เหมือนใคร ทันสมัย อ่านง่าย ตัวอักษร GROUP ที่เรียงอยู่ด้านล่าง หมายถึง ภายใต้ความเป็นครอบครัวเดียวกัน คือกลุ่มเดียวกันภายใต้ชื่อ EGCO ก็คือทุกๆ ภาคส่วนของความเป็นครอบครัวเอ็กโก

สีประกอบด้วยสีเขียว,ส้ม,เทา

สีเขียวเป็นสีที่สื่อแทนสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์


สีส้มเป็นสีที่สื่อแทนพลัง และแสงสว่าง
สีเทาเป็นสีที่สื่อแทนความเป็นมิตร ความนุ่มนวล
มีความเป็นกลาง เข้าได้กับทุกคน
ข้อมูลจาก:http://www.egco.co.th/

ตราสัญลักษณ์ ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

ผลการประกวดโลโก้สถาปนิกอาเซี่ยน


รางวัลชนะเลิศ นายดนัยพันธ์ วัชรีวงศรางวัลรองชนะเลิศ นายกิตติคุณ ภักดีแก้ว
รางวัลชมเชย นายกริชศิวะ ปัญจันทร์สิงห์
รางวัลชมเชย นายเรืองวิทย์ ภู่ธราภรณ์

รางวัลชมเชย นายขนาน ทิมเทศ
ข้อมูลจาก:http://www.act.or.th