วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ผลการประกวดโลโก้ 10 ปี สภาสถาปนิก

รางวัลชนะเลิศ นางสาววรพร พรหมบุตร
รางวัลชมเชย นายพีรวิชญ์ เจริญพันธ์

นายปฐวี ศรีโสภา ได้รับรางวัลชมเชย 2 ผลงาน
นายศรีภูมิ ใยเจริญ
นางสาววรพร พรหมบุตร
อึม!!

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ตราสัญลักษณ์สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง


ตราสัญลักษณ์สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
เป็นภาพลายหม้อดอกบูรณฆฎะจำลองมาจากวิหารวัดปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยความสำคัญคือ
เป็นคติสัญลักษณ์บูรณฆฎะ อันหมายถึง ความมั่งคั่ง สมบูรณ์แต่ยุคสมัยศิลปะทวารดี ซึ่งเป็นยุคสมัยเก่าแก่คู่สมัยของนครเขลางค์
ลายจิตรกรรมฝาผนังชุดบูรณฆฎะวัดปงยางคก เป็นศิลปะคู่โบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุแห่งชาติ มีอายุสมัย สะท้อนให้เห็นถึงฝีมือสกุลช่างเก่าแก่อันเป็นสิ่งเชิดชูชื่อเสียงกิตติคุณของศิลปินพื้นบ้านในท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
เป็นลายประดิษฐ์ที่ประกอบด้วยพรรณพฤกษาห้อยย้อยรวม ๕ กิ่ง ตรงกับความหมายการรวมตัวกันด้วยองค์แห่ง "เบญจภาคี" มาเป็นสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
มีอักษรธรรมบาลี ลัมพางบูรณะ(ลำปางบูรณฆฎะ) อันเป็นตระกูลอักษรโบราณที่ชาวไทยถิ่นเหนือภาคพายัพ ไทยเขินเชียงตุงไทยลื้อ สิบสองปันนา ไทยลาวหลวงพระบางเวียงจันทร์ที่อ่านอักษรธรรมได้ สามารถอ่านได้
มีอักษรคำว่า "สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง" ในกรอบทรง ๕ เหลี่ยม
ข้อมูลจาก:province.m-culture.go.th/

ตราสัญลักษณ์งดส่งเสียงดัง


สธ.ไต้หวัน ประกาศผลการประกวดออกแบบสัญลักษณ์งดส่งเสียงดัง 2009/03/24 ทบวงสาธารณสุข ไต้หวัน ประกาศผลการประกวด การออกแบบสัญลักษณ์ งดส่งเสียงดัง ในวันที่ 24 มี.ค. โดยผลงานของสวี๋หุ้ยจิง (徐惠菁) (คนขวา) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งนี้ การประกวดออกแบบสัญลักษณ์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะได้ภาพสัญลักษณ์ ที่สื่อความหมายตักเตือนให้งดการใช้เสียงดัง และหันมาพูดคุยด้วยเสียงเบาในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นการเคารพสิทธิของผู้อื่น ในภาพ นายเสิ่นซื่อหง (沈世宏) รมว.ทบวงสาธารณสุข (ขวา) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับผู้ชนะเลิศ หลังพิธีมอบรางวัล (Photo:CNA)

ข้อมูลจาก:http://thai.rti.com.tw/

โลโก้ สโมสรฟุตบอลไทย


ช่วงนี้วงการฟุตบอลไทยคึกคักมาก สโมสรต่างๆมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ โลโก้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดเอกลักษณ์ของแต่ละสโมสร ความร่วมมือร่วมใจของกองเชียร์ ในช่วงนี้โลโก้ส่วนใหญ่จึงยังมีการปรับเปลี่ยนอยู่ ทำให้ไม่แน่ใจว่าจะใช้อย่างเป็นทางการหรือเปล่า สำหรับโลโก้ที่รวบรวมมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังไงก็ขออย่าให้พัฒนาไปจนมี ฮุลิแกนไทยก็แล้วกัน

ตราสัญลักษณ์ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มข. ครั้งที่1

รางวัลชนะเลิศ สมชาย นิลแก้ว
รางวัลที่2รางวัลที่3รางวัลที่4

ตราสัญลักษณ์ชมรมปลาหมอสีภาคเหนือ

ผลการประกวดสัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดี


รางวัลชนะเลิศ กิตติบดี บัวหลวงงาม

โลโก้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI


สืบเนื่องจากสถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาด้านเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ไปตลอดถึงการก่ออาชญากรรม ซึ่งพัฒนาจากการใช้ความรุนแรงเป็นอาชญากรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายทาง เศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาล ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก การใช้เทคโนโลยีคุณภาพสูงและช่องว่างของกฎหมายปิดบังความผิดของตน มีอิทธิพลและเครือข่ายองค์กรโยงใยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้ยากต่อการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดี จึงต้องมีการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้น โดยอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION มีชื่อย่อว่า DSI
ข้อมูลจาก:วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตราสัญลักษณ์ สสส.

 ความหมายของโลโก้ สสส.
· คนทั้ง 3 คน - คนกระโดดโลดเต้น สื่อถึงความมีสุขภาพดี มีชีวิตชีวา อีกด้านหนึ่งสะท้อนถึงบุคลิกภาพขององค์กรที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรม มีความคล่องตัว หลุดไปจากกรอบราชการ
· ความหมายของสี
1. สีส้ม - มีพลัง มีชีวิตชีวา
2. สีเขียว - ความมีสุขภาพดี ร่มเย็นเป็นสุข
ข้อมูลจาก: www.thaihealth.or.th/

สัญลักษณ์ กลุ่มผู้ชมรายการโทรทัศน์

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ตราแผ่นดิน
ตราแผ่นดินของไทย คือตราพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ เทพพาหนะของพระนารายณ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอำนาจแห่งพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติและเป็นองค์อวตารของพระนารายณ์ตามแนวคิดสมมุติเทพ โดยเริ่มใช้มาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดั้งแต่หลัง พ.ศ. ๒๔๓๖ เป็นต้นมา แต่มาใช้อย่างเต็มที่แทนตราแผ่นดินเดิมทั้งหมดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓
ข้อมูลจาก: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ผลงานออกแบบของ อาจารย์พินิจ สุวรรณะบุณย์

อาจารย์พินิจ สุวรรณะบุณย์ เกิดเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๖๙ ที่จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันอายุ ๗๔ ปี ท่านได้เข้าศึกษาในระดับประถมที่โรงเรียนหอมทวนลม จากนั้นได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดบพิตรพิมุขจนกระทั่งจบชั้นมัธยมปีที่ ๔ จึงได้เข้าศึกษาต่อทางด้านวิจิตรศิลป์ที่โรงเรียนประณีตศิลปกรรม แผนกช่างของกรมศิลปากร ขณะที่มีอายุเพียง ๑๔ ปี ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนของอาจารย์พินิจในครั้งนั้น ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ผู้ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการสอบได้กำหนดให้เขียนลายเส้นภาพเหมือนเหรียญเหรียญหนึ่ง ซึ่งแม้ว่าอาจารย์พินิจจะไม่มีประสบการณ์ทางศิลปะมามากนัก แต่ท่านก็ได้ใช้ความพยายามเขียนอย่างเต็มที่ จนได้ผลงานเป็นที่น่าพอใจ ท่านจึงได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน นับเป็นเรื่องแปลกที่ในเวลาต่อมา การออกแบบเหรียญกลายมาเป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้อาจารย์พินิจเป็นอย่างมาก อาจารย์พินิจใช้เวลาศึกษาอยู่ที่โรงเรียนประณีตศิลปกรรมอยู่ ๔ ปี ก็สำเร็จการศึกษา จากนั้นศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ก็ได้สนับสนุนให้ท่านเข้ารับราชการที่แผนกหัตถศิลป์ (ต่อมายกฐานะขึ้นเป็นกอง) กองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร แต่เนื่องจากในขณะนั้นท่านมีอายุเพียง ๑๗ ปี ยังไม่ครบเกณฑ์ที่จะเข้ารับราชการได้ จึงได้อยู่ช่วยงาน ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ระยะหนึ่งเพื่อเป็นการทดแทนพระคุณและสร้างสมประสบการณ์ไปด้วยในเวลาเดียวกัน จนกระทั่งอายุครบจึงได้เข้ารับราชการในตำแหน่งช่างจัตวาประจำแผนกหัตถศิลป์ กองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร จนมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่เจริญก้าวหน้าขึ้นโดยลำดับ
นอกเหนือจากงานประจำที่แผนกหัตถศิลป์แล้ว อาจารย์พินิจ สุวรรณะบุณย์ ยังได้ช่วยงานราชการในทางอื่นๆ อีกหลายประการได้แก่
เป็นอาจารย์แผนกช่างสิบหมู่ โรงเรียนศิลปศึกษา
เป็นอาจารย์พิเศษในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นกรรมการในการออกแบบ และบูรณปฏิสังขรณ์งานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของชาติอย่างสม่ำเสมอ
เป็นกรรมการจัดสร้างเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึกร่วมกับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เป็นกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรมของราชบัณฑิตยสถาน
เป็นกรรมการในคณะกรรมการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ของกรมศิลปากร เป็นต้น

ผลงานการออกแบบของ ท่านแยกเป็น 3 ช่วงระยะเวลา

1. การออกแบบระหว่างรับราชการ ณ กรมศิลปากร

2. การออกแบบระหว่างเกษียณราชการ

3. การออกแบบระหว่างดำรงตำแหน่งศิลปินแห่งชาติรวม201 ผลงาน ทั้งงานด้านดวงตรา เครื่องหมาย เหรียญที่ระลึก แพรแถบ จิตรกรรม สถาปัตย์ ตกแต่ง แต่ในที่นี้ ขอกล่าว แต่เหรียญ เข็ม ดวงตรา1.เหรียญและเสมาที่ระลึกในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรป 2. แพรแถบและเหรียญพิทักษ์เสรีชน 3. แพรแถบและเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก (ด้านหลัง)

4.เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี

5.เข็มเครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธยย่อ รัชกาลที่ ๖

6. เข็มพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

7. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ

8.เหรียญที่ระลึกในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ

9. เหรียญที่ระลึกในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ ๒๕ ปี

10. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ ๕ ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ

11.เหรียญพระแก้วมรกต ภปร. สามฤดู ในพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี

12.เหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ ๑๓ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

13. ตราหน้าหมวกกองทัพบกไทย

14. ตราและธงประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

15. ดวงตราประจำจังหวัดอุทัยธานี

16. ดวงตราประจำจังหวัดต่างๆ อาทิ อุทัยธานี ยโสธร และศรีสะเกษ

17. ตราสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

18. ตราสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู

19. ตราสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

20. ตรากรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย

21. ตรากรมตรวจเงินแผ่นดิน

22. ตราไปรษณียากร “ช้างแดง” ในชุดกล้วยไม้ไทย

23. ตราไปรษณียากร หนังใหญ่

24. ตราไปรษณียากรที่ระลึกครบรอบ ๒๕ ปี วันทหารผ่านศึก ฯลฯ

25. เหรียญพระพุทธสิหิงส์ ภปร. งานฉลอง 700 ปี ลายสือไทย

26. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ที่ระลึกครบรอบ 100 ปีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

27. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ครบรอบ 100 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ

ข้อมูลจาก:

,บทความโดย นิติกร กรัยวิเชียร หนังสือสกุลไทย ฉบับที่ 2407 ปีที่ 47 วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2000