วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ตราสัญลักษณ์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร


ตราของมูลนิธิสืบ นาคะสถียรเป็นรูป กวางผากระโจนสู่เปลวเพลิง โดยมีใบไม้สีทึบประกอบขึ้นเป็น ฉากราตรีประดับดาว ตัวอักษรมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร คือกิ่งไม้ที่ใบไม้นั้นผลิออกมาสัญลักษณ์นี้ได้รับ การออกแบบโดยคุณ "ปัณยา" ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งของสืบ นาคะเสถียร
คุณ "ปัณยา"ได้กรุณาอธิบายว่า ที่เลือกกวางผามาเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ก็เพราะสืบ นาคะเสถียร เคยทำงานวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้ โดยเป็นงานวิชาการชิ้นแรก ๆ ของเขา
เปลวไฟ หมายถึงอุปสรรคที่จะต้องฟันฝ่า ชีวิตของนักสู้ที่เด็ดเดี่ยวเหมือนกวางผา ซึ่งกล้ากระโดด ผ่านเปลวไฟลงสู่ลำน้ำ
ดวงดาว หมายถึง จักรวาลและวงวัฏจักรแห่งธรรมชาติ เส้นทางแห่งกาลซึ่งประกอบด้วยอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ใบหญ้าด้านล่าง หมายถึงที่อยู่ของกวางผา เป็นสิ่งแวดล้อมโดยธรรมชาคิซึ่งเกื้อกูลชีวิต
ยอดแหลมสุดของใบไม้เป็นรูปทรงใบปอสา หมายถึงป่าไม้บนยอดดอย และที่ออกแบบให้ริ้วลาย ทั้งหมดมีลักษณะเป็นตัวกนกก็เพื่อให้เห็นว่าศิลปะนั้นงอกงามใจากธรรมชาตินั่นเอง

ข้อมูลจาก: www.skn.ac.th/

โลโก้ South African National Park

ตราสัญลักษณ์ TOYOTA

ตราสัญลักษณ์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พระนารายณ์เป็นเทพผู้คุ้มครองโลกทั้งสามให้สงบปลอดภัย พระองค์จะทรงบำเพ็ญศีล สมาธิ ร่วมกับพญาอนันตนาคราชซึ่งหมายถึงน้ำบาดาลด้วยพระทัยที่แน่วแน่ในสมาธิ ทรงทำให้พญาอนันตนาคราชเกิดฌานสมาบัติ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ดุจน้ำพระทัยที่สงบนิ่ง ของพระองค์กลั่นกรองจนเป็นน้ำบาดาลอันใส เย็นสะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากมลทินและอันตรายทั้งปวง น้ำบาดาลอันเกิดจากพระทัยที่มีศีล คือ ข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขข องประชาชน เป็นข้าราชการที่มีความรู้ ฉลาดปราดเปรื่อง มุ่งมั่น เพื่อให้ผลงงานบรรลุเป้าประสงค์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พระกรซ้ายของ องค์พระนารายณ์ทรงถือสังข์ปาญจะชันยะ เพื่อหลั่งทักษิโณทก ให้เกิดความร่มเย็น เป็นสุขแด่มวลมนุษย์ พระกรขวาถือจักรหรือวิชรนาถ เพื่อผดุงความยุติธรรมและ ปราบอธรรมให้สิ้นไปจากพิภพ สีพระวรกายเป็นทองคำ ประดับกายด้วยแก้วทับทรวง ชื่อ "เกาษฏก"มี วลัยหรือกำไลมือฝังด้วยแก้วสยมันตกะประทับทรงบนหลังพญาอนันต นาคราชซึ่งขนดปรกเป็นบันลังก์สีทองล้อมรอบด้วยน้ำบาดาลสีน้ำเงินเข้มอยู่ ภายในวง กลมสายประคำสีทอง และล้อมด้วยพญานาคสีทองสองตัว ประกอบเป็นวงกลมรอบอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สีน้ำเงินเข้ม " กรมทรัพยากรน้ำบาดาล " อยู่กึ่งกลางด้านบน และ " DEPARTMENT OF GROUNDWATER RESOURCES " อยู่กึ่งกลางด้านล่าง
ข้อมูลจาก:www.dgr.go.th/

ผลการประกวด โลโก้สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา


รางวัลชนะเลิศอนิรุทธ์ เอมอิ่ม

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

google logo 2009 Oct-Dec

Loy Krathong - (Thailand)
Day of the Dead - (Mexico)
Happy Halloween! - (Selected Countries)

Happy Halloween! - (Selected Countries)
Happy Halloween! - (Selected Countries)
Happy Halloween! - (Selected Countries)

Asterix Comic's 50th Anniversary ©2009 Goscinny - Uderzo - (Selected Countries)
Turkish National Day - (Turkey) Austrian National Day - (Austria)

Mei Lanfang's Birthday - (China)


Rampo Edogawa's Birthday - (Japan)
Mikhail Lermontov's Birthday - (Russia)
Teacher's Day - (Poland)


150 Years Since Multatuli - (Netherlands)

Canadian Thanksgiving - (Canada)
Giuseppe Verdi's Birthday - (Italy)
Hangul Proclamation Day - (Korea)
Invention of the Bar Code - (Global)

Moon Viewing Day (Tsukimi) - (Japan)
Korean Thanksgiving - (Korea)
Mid-Autumn Festival - (China, Hong Kong, Singapore, Taiwan)

Doodle 4 Google Winner Germany - (Germany)
Mahatma Gandhi's Birthday - (Selected Countries)
Brazil Wins 2016 Olympics - (Brazil)
China's National Day - (China)