วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ตราสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด

รางวัลชนะเลิศ นายปานเทพ แจ้งอรุณ

ตราสัญลักษณ์ แห่งค่านิยมของชาวศรีสุบรรณฟาร์ม

ที่มาของตราสัญลักษณ์อันเป็นเครื่องหมายแห่งค่านิยมของชาวศรีสุบรรณฟาร์ม ออกแบบโดย นางสาวนิ่มอนงค์ ดวงจันทร์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550 สีขาว บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์โปร่งใส เปิดเผยตรงไปตรงมา รักษาไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สีเขียว และสีน้ำเงิน แทนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำ ต้นไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญหล่อเลี้ยงภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม เพื่อเน้นย้ำว่าเราให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่านิยมชาวศรีสุบรรณฟาร์ม 6 ประการ
1รักองค์การ
2ทำงานอย่างโปร่งใส
3ใฝ่ใจเรียนรู้
4มุ่งสู่ความก้าวหน้า
5เห็นคุณค่าทีมงาน
6พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลจาก: srisubanfarm.com/

ตราสัญลักษณ์ 65 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร


รองศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ผู้เคยถวายงานกล่าว“ทรงมีพระปรีชาสามารถในการแสดงออกทางศิลปะ แนวบุคลิกภาพในงานศิลปะของพระองค์จะเป็นแนวสบายๆ ไม่ได้เน้นความปราณีต แต่งานที่ออกมาจะสื่อถึงความกล้าหาญ และความฉับพลัน ทรงโปรดในการเขียนภาพถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระพี่นางฯ หม่อมหลวงบัว หรือบางครั้งทรงเขียนพระราชทานให้พระสหาย พระองค์ทรงโปรดงานเขียนภาพทิวทัศน์ งานเขียนภาพจากจินตนาการ งานเขียนแบบศิลปะจีน ตลอดจนภาพลายเส้นที่ทรงเขียนไว้ในสมุดจดบันทึกส่วนพระองค์บ้าง ภาพล้อบ้าง ซึ่งเราเห็นแล้วก็ยิ้มได้ บางครั้งทรงมีพระอารมณ์ขัน เช่น ทรงวิจารณ์งานของพระองค์เองแบบขำๆ อย่างเช่น ทรงออกแบบตราสัญลักษณ์ 65 ปีของศิลปากรเป็นรูปผี โดยทรงตรัสว่า ศิลปากรนั้นเก่าแก่ เก่าแก่ก็ต้องมีผี”
ข้อมูลจาก: www.bangkokbiznews.com/

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

โลโก้ The ASEAN Science and Technology Week

ตราสัญลักษณ์ Thailand Rice Convention 2009

โลโก้ The 4th World Information Technology Forum 2009 (WITFOR 2009)

โลโก้ โรงพยาบาลพะโต๊ะ


วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

โลโก้ งานชุมนุมยุวกาชาดภาคเหนือ

ความหมายของตราสัญลักษณ์
-รูปช้างชูงวง หมายถึง ชาวจังหวัดเชียงใหม่ยินดีต้อนรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมยุวกาชาดภาคเหนือฯ
-รูปกากบาดสีแดงบนพื้นสีขาวขอบสีน้ำเงินหมายถึง เครื่องหมายยุวกาชาด
-สีเหลืองทองหมายถึงสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนความสมานฉันท์อบอุ่น เป็นสุข เจริญรุ่งเรือง
-สีขาว หมายถึง ความมีน้ำใจ ความบริสุทธิ์
-สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ มีชัยชนะ สัมฤทธิ์ผล
-สีน้ำเงิน หมายถึง ความอดทนเข้มแข็ง ความร่มเย็นชุ่มชื่น อุดมสมบูรณ์ผาสุข
สรุปความหมายตราสัญลักษณ์ งานชุมนุมยุวกาชาดภาคเหนือ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี ๒๕๕๐ งานชุมนุมยุวกาชาดภาคเหนือ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี ๒๕๕๐โดยชาวเชียงใหม่ยินดีต้อนรับการเป็นเจ้าภาพ และเป็นศิริมงคลแก่บุคลากร สถาบัน หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ให้สัมฤทธิ์ผล ประสบแต่สิ่งที่ดีงาม และความเจริญรุ่งเรือง

โลโก้ 15 ปี ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

ผลการประกวดโลโก้ ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ( King Chulalongkorn Memorial Hospital Organ Transplant Center ) ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์( Logo) ผลการตัดสินผู้ “ ชนะเลิศ ” การประกวดตราสัญสักษณ์ ได้แก่ คุณพิพัฒน์ ต้นทอง ซึ่งผลงานดังกล่าว มีองค์ประกอบที่สวยงาม สื่อถึงภาพลักษณ์และความหมายของการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เป็นอย่างดี ดังนี้
ความหมายของรูป : ใบไม้หมายถึงการเกิดใหม่ จุดกำเนิดของชีวิต การมีชีวิต แสงประกายในใบไม้ คือแสงสว่างและพลังในชีวิตความหมายของสี :
สีแดง หมายถึง ชีวิตและพละกำลัง
สีเขียว หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น การเจริญงอกงามนำความสดใสมาให้
สีเทา หมายถึง สติปัญญา ความสามารถ

โลโก้ Mekong-Japan Exchange Year 2009

โลโก้ APEC 2009 Singapore

เวียดนาม แสดงความพร้อมในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งต่อไปต่อจากไทย ทั้งยังอวดโฉมโลโก้อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก นาย ฝ่าม ซา เคียม รัฐมนตรีต่างประเทศของ ได้เป็นประธานในงานฉลองการเปิดตัวโลโก้และเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการ ประชุมอาเซียนที่เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้านี้ โดยสัญลักษณ์การประชุมอาเซียนนี้ ถูกออกแบบโดย นักวาดรูปชาวเวียดนาม Ngo Anh Co ซึ่งมีลักษณะรูปร่างเหมือนใบพัด 3ใบ เช่นเดียวกับรูปร่างของของเล่นพื้นเมืองของเวียดนาม ซึ่งสัญลักษณ์นี้จะใช้ประกอบในการประชุมและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนที่จัดขึ้นในประเทศเวียดนามในปี 2553 รัฐมนตรีต่างประเทศยังได้ระบุว่า เวียดนามซึ่งจะได้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมอาเซียนในปี 2553 นั้น จะได้แสดงศักยภาพในฐานะของการเป็นสมาชิกอาเซียนที่แสดงถึงความพร้อมแลศักยภาพอย่างเต็มที่
ข้อมูลจาก: www.chaoprayanews.com/

โลโก้ โครงการรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร

นานๆจะได้ดูโลโก้ที่สบายตาเสียที ออกแบบโดยคุณรักเร่ น่ารักดี พวกที่ชอบนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยวัดดูแล้วน่าจะเปลี่ยนความคิดได้บ้างไม่มากก็น้อย
โครงการรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจรนั้น มีวัตถุประสงค์ คือ
1. ช่วยเหลือค่ารักษาแมวจรป่วย ซึ่งเป็นแมวจรที่เพื่อน ๆ ในห้องแมวพันทิปไปเจอมา เป็นแมวที่ไม่มีเจ้าของ หรือเป็นแมวของป้า ๆ ที่เก็บแมวที่ถูกทิ้งเอามาเลี้ยง แมวได้รับบาดเจ็บ อุบัติเหตุ เจ็บป่วย โครงการเราช่วยเหลือ
2. ทำหมันแมวจรตามวัด ตรอก ซอกซอย ตามที่ต่าง ๆ
3. ซื้ออาหารบริจาคและทำวัคซีนให้กับป้า ๆ ที่เก็บแมวถูกทิ้งมาเลี้ยงที่มีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ หรือแมวที่ถูกทิ้งตามวัด
ข้อมูลจาก : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=wachira&month=08-2006&date=19&group=4&gblog=5

โลโก้ โครงการกำลังใจ

ตราสัญลักษณ์ โครงการหนึ่งเสียงหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง

ตราสัญลักษณ์ กองทุนศิลปินครูบ้านป่า สลา คุณวุฒิ


ข้อมูลจาก: www.kroosala.org/

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ตราสินค้า ปลากระป๋องปุ้มปุ้ย

คุณไกรเสริม โตทับเที่ยง ได้เล่าว่า"สมัยก่อนที่คนไทยยังไม่ผลิตปลากระป๋องเอง เราต้องนำเข้าปลากระป๋องจากต่างประเทศ และที่ด้านข้างของกระป๋องส่วนใหญ่จะมีแต่รูปปลาซีดีนหางชี้ขึ้น แบรนด์ปุ้มปุ้ยจึงเลือกที่จะสร้างความแตกต่างโดยการออกแบบโลโก้ให้เป็นปลา ตัวอ้วนๆ และเมื่อก่อนเค้ามักพูดแทนคนอ้วนว่าปุ้มปุ้ย นี่จึงเป็นที่มาของโลโกที่มีมาตั้งแต่เริ่มต้น และเป็นโลโก้ที่อมตะไม่ล้าสมัย" เสริมกล่าวถึงที่มาของโลโกปลาปุ้มปุ้ย ส่วน ความสามารถของนักธุรกิจหนุ่มคนนี้ที่จะนำแบรนด์สู่การเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยว กับอาหารทะเลทั้งหมดและเป็นผลิตภัณฑ์ระดับสากลอย่างที่เจ้าตัวตั้งใจไว้นั้น ปัจจัยด้านการตลาดในขณะนี้ย่อมแตกต่างกับช่วงสมัยคุณพ่ออย่างแน่นอน คุณเสริม เล่าถึงวิวัฒนาการของการตลาดสำหรับธุรกิจตัวเองว่า "สมัยรุ่นคุณพ่อ พวกท่านสร้างแบรนด์มาอย่างดี เราทำกิจกรรมการตลาดหลายๆ อย่างไม่ว่าจะออกสื่อทางวิทยุ ว่าถ้าเลือกปลากระป๋องก็ต้องปุ้มปุ้ย และเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำแบบใคร และไม่ให้ใครมาซ้ำแบบ ปลาปุ้มปุ้ยของเราจึงมีน้ำลาย 3 หยด เพราะโฆษณาทางวิทยุมันไม่เห็นภาพจึงต้องสร้างคำนิยมให้แบรนด์ หลังจากนั้นก็มีการจัดรายการทีวีอย่างรายการ "ปลายิ้มชิมรส" ก็มีคนมาทำอาหารโดยใช้ปุ้มปุ้ยเป็นส่วนผสมและมอบใบประกาศให้จึงทำให้คน รู้จัก แต่ในสมัยนี้เส้นทางการนำเสนอทางสื่อมีอยู่เต็มไปหมด จึงยากที่จะทำให้โดดเด่นง่ายๆ ดั่งเช่นแต่ก่อน ไม่ว่าจะด้วยการต้องเพิ่มงบประมาณการนำเสนอสินค้าที่มากขึ้น เราจึงต้องเน้นการทำกิจกรรมให้เข้าถึงผู้บริโภคและมีส่วนร่วมกับสินค้ามาก ขึ้น"
ข้อมูลจาก: http://www.trangzone.com/

โลโก้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 26 'สระหลวงเกมส์'

ออกแบบเลข 26 แทนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 26 'สระหลวงเกมส์' ณ จังหวัดพิจิตร
เลข 2 เป็นรูปจระเข้ แทนจังหวัดพิจิตร เมืองตำนานชาละวัน
เลข 6 มีรูปเรือแข่ง แทนประเพณีแข่งเรือที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมายาวนานแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมด้านกีฬาของจังหวัดพิจิตร
เสี้ยววงกลม สื่อถึงความสมดุล สมบูรณ์ ก่อเกิดพลังความร่วมมือ ความสามัคคี กลมเกลียว และยังสื่อถึงการกระจายพลานามัยที่สมบูรณ์สู่เยาวชนด้วยการกีฬา
สีเขียว ความอุดมสมบูรณ์
สีแดง พลังความกระตือรือร้น
สีฟ้า ความสดใส อนาคตที่สดใจ
สีน้ำเงิน ความน่าเชื่อถือ มั่นคง
ข้อมูลจาก: www.sraluanggames.com/

โลโก้ DOI-SUTHEP GAMES CHIANG MAI UNIVERSITY

“พระธาตุดอยสุเทพ” แสดงถึงสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ จึงเป็นที่มาของชื่อการแข่งขัน “ดอยสุเทพเกมส์”
“ดอกไม้อะตอม” แทนความเป็นคณะวิทยาศาสตร์ของทุกๆมหาวิทยาลัย สีเหลืองแสดงถึงความรุ่งโรจน์ของคณะวิทยาศาสตร์ และสีเหลืองยังเป็นสีประจำคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือของ สถาบันอื่น ๆ อีกด้วย
“หมายเลข20”แทนหมายเลขครั้งการแข่งขันครั้งที่20โดยเป็นสีม่วงดอกรักซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“รูปช้าง”แทนสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สีแดงให้ความหมายถึงเลือดเนื้อและจิตวิญญาณของชาวคณะวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ ส่วนริ้วสีน้ำเงินให้ความหมายถึงความสมานฉันท์และสามัคคีของชาวคณะ วิทยาศาสตร์
“ริ้วที่รวมกันเป็นรูปคน” แทนสัญลักษณ์ของคนที่กำลังวิ่งอยู่บนทางวิ่ง แสดงถึงจิตวิญญาณของนักกีฬาที่รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยริ้วลู่วิ่งสีน้ำเงินแสดงถึงแม่น้ำปิงที่เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัด เชียงใหม่ และ”อ่างแก้ว” ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลจาก: www.science.cmu.ac.th/

ตราประจำจังหวัดฉะเชิงเทราแบบปัจจุบัน

ตราประจำจังหวัดฉะเชิงเทราแบบปัจจุบัน แสดงภาพพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ตราประจำจังหวัด (อย่างเก่า)และตราลูกเสือประจำจังหวัดฉะเชิงเทราแสดงภาพพระอุโบสถหลังเดิมของวัดโสธรวรารามวรวิหาร