วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ผลการประกวดโลโก้ รวมพลคนปีขาล


รางวัลชนะเลิศ อนิรุทธ์ เอมอิ่ม

รางวัลรองชนะเลิศ นายนริฎฐ์ ปิยรัตน์เจริญ

รางวัลรองชนะเลิศ นายเรืองวิทย์ ภู่ธราภรณ์

ผลการประกวดสติกเกอร์เพื่อรณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009สำหรับผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลจำนวน 5,000 บาทได้แก่ผลงานของ นายกิตติคุณ อัศวินทรางกูรโดยมีแนวคิดในการออกแบบออกแบบให้มีรูปแบบที่สามารถนำไปปรับใช้ติดตามที่ต่างๆได้หลากหลายโดยนำวิธีการป้องกันที่สำคัญสองแนวทางมาใช้ในการรณรงค์ ซึ่งก็คือการสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือบ่อยๆเพื่อความสะอาด ออกแบบให้มีความเป็นการ์ตูนน่ารัก เรียบง่าย สีสันสดใส เพื่อให้เด็กๆนั้นสามารถเข้าใจได้โดยง่าย และปฏิบัติตาม ช่วยกันรณรงค์ป้องกันได้เป็นอย่างดีรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาทได้แก่ผลงานของ น.ส.ธนาพร โมกไธสง โดยมีแนวคิดในการออกแบบ โดยใช้วิธีการล้างมือและการใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสื่ออื่นๆได้หลายประเภท