วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

โลโก้ POLAND EXPO 2008

ตราสัญลักษณ์มรดกโลก

แนวคิดในการจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศนี้มีขึ้นตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่   1  ต่อมาในราวปี
ค.ศ.
1959จึงเริ่มมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นภาย ใต้ความเชื่อที่ว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นมรดกของมนุษยชาติที่คนทุกคนควรก้าว ข้ามให้พ้นจากเขตแดนของความเป็นประเทศของตนเองโดยมีส่วนร่วมในการปกป้องและ รักษาสิ่งเหล่านี้ให้ดำรงอยู่ต่อไป
ข้อมูลจาก: http://mblog.manager.co.th/

ไว้อาลัย ท่านสมัคร สุนทรเวช


โลโก้ที่ผ่านเข้ารอบ 4 โลโก้สุดท้าย จากการประกวดโลโก้บึงบอระเพ็ด

นายสมชาย นิลแก้ว
นายธานี เหมือนนุช
นายอาทิตย์ ทองเนื้อแปด
นายคมสันต์ วรรณศรี