วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ผลการประกวดโลโก้ 1 วัตต์ช่วยชาติ

ผู้ชนะเลิศได้แก่ ทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรม
ได้แก่ น.ส.นัฐนันท์ ฉันทแดนสุวรรณ และ น.ส.ธาเนีย ศรัณท์ศิริ
ในชื่อทีม Two Dimension กับคอนเซ็ปต์ Save Circle ฉลากวัด - วัตต์
ทีมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อทีม Unpluging กับคอนเซ็ปต์ Smile Standby ยิ้มได้ พร้อมใช้ กินไฟไม่ถึงวัตต์
ทีมรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)
ได้แก่ น.ส. ประภัสสร สุโขบล และนายถิรเจตน์ เฟื่องลำกูน
ชื่อทีม Maze กับคอนเซ็ปต์ ลดวัตต์ ลดพลังงาน ลดภาระโลก Power Standby Mode

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552

โลโก้ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อะควา เวิร์ด โออาราอิ (โออาราอิ)


“ฉลาม” ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้ เนื่องจากมีการเพาะพันธุ์ปลาฉลามที่อะควา เวิร์ด โออาราอิ วัตถุประสงค์คือเพื่อต้องการเพาะพันธุ์ให้มีปลาฉลามหลากหลายสายพันธุ์มาก ที่สุดในประเทศ ฉลามถือเป็นสัตว์ที่ลึกลับซึ่งมีการวิวัฒนาการมานานกว่า 400 ล้านปีและอยู่ในลำดับสูงสุดของวงจรห่วงโซ่อาหารในทะเล ส่วนที่เป็นวงกลม 3 วงนั้นหมายถึง “โออาราอิ อิบารากิ และโลก” “กระแสน้ำในญี่ปุ่น จุดที่กระแสน้ำในมหาสมุทร 2 กระแสไหลมาบรรจบกัน และกระแสน้ำคูริล (Kurile)” และ “อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น
ข้อมูลจาก: www.pref.ibaraki.jp/,www.aquaworld-oarai.com/english/

โลโก้ MSN

 A trademark application revealed a new logo for Microsoft’s online content brand MSN and, presumably, also its many regional subsidiaries. Unfortunately the logo preview is only available in ‘black & white,’ and it’s not fair to judge new logo just yet but its obvious it still retains the now iconic butterfly which was actually not that well received when it debuted in early 2000. And like many recent logo redesigns, this too seems to be all about simplifying the elements with the body of the butterfly removed and wings rounded off to roughly stretched ellipses.
ข้อมูลจาก: ditii.com | d' technology weblog

ผลการประกวดโลโก้ ลำปาง เอฟซี


โลโก้ที่ใช้จริง แก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการ
รางวัลชนะเลิศ
ผลงานของ คุณบำรุง อิศรกุล จาก ปทุมธานี
รางวัลชมเชย
ของคุณดิเรก วิเศษวงษา จาก ฉะเชิงเทรา

รางวัลชมเชย
ของคุณคมสันต์ วรรณศรี จาก เชียงใหม่
แนวความคิด
"คลี่คลายจากรถม้า เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปาง
โดยลักษณะของภาพให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว แสดงถึง
ความมุ่งมั่นในชัยชนะ และแสดงถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ประกายแสง แสดงถึง เป้าหมาย ความเจริญรุ่งเรือง
ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจทั้งนักกีฬาและกองเชียร์ที่
คอยสนับสนุน และให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง"

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 5 ปีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รางวัลที่ 1 ผลงานคุณปิยะรัฐ จันทร์อ่อน
รางวัลที่ 2 ผลงานคุณธนาคาร จันทร์เพ็ญ
รางวัลที่ 3 ผลงานคุณวิจิตร สลักคา
รางวัลชมเชย ผลงานคุณอัจฉรา นามวงศ์