วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ตราสัญลักษณ์ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาวเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 เวลา 11.45 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรองนายกรัฐมนตรีแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ณ โรงแรมดุสิตธานี
ความหมายที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์
· หมายเลข 60 สีทอง หมายถึง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต
· ในพื้นวงกลมสีน้ำเงินด้านซ้ายมือคือพระธาตุศรีสองรักที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย สร้างในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยากับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แห่งอาณาจักรล้านช้าง เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งไมตรีระหว่างทั้งสองราชอาณาจักร
· ในพื้นวงกลมสีน้ำเงินด้านขวามือคือพระธาตุหลวงที่นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นพระธาตุที่สำคัญที่สุดของ สปป.ลาว
· ถัดลงมาคือธงชาติไทยและลาว และดอกราชพฤกษ์และดอกจำปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของทั้งสองประเทศ
· รอบพื้นวงกลมเป็นข้อความว่า 60 ปี สายสัมพันธ์การทูตไทย-ลาวยั่งยืน
ในโอกาส 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ทั้งสองฝ่ายจะจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น ออกตราไปรษณียากร จัดตั้งห้องหนังสือที่ระลึกที่หอสมุดแห่งชาติลาว สร้างศาลาร่วมใจไทย-ลาวที่แขวงสะหวันนะเขต จัดงานสัมมนาทางวิชาการ มอบทุนการศึกษา จัดโครงการรถไฟเยาวชนไทย-ลาว ฯลฯ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนไทย-ลาว
ข้อมูลจาก : http://vientiane.thaiembassy.org/vientiane/th/news/archive/index.php?ELEMENT_ID=431

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น