วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

FC Barcelona Logo

FC Barcelona

FC Barcelona: 2. old logo

FC Barcelona: 3. logo 60's

FC Barcelona: 4. 100 years 

FC Barcelona: 5. logo 1910

ข้อมูลจาก : http://uefaclubs.com/html/FC-Barcelona.html

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น