วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

ความหมายของสัญลักษณ์ “เวสสุวัณเกมส์”
๑.      รูปท้าวเวสสุวัณ  หมายถึง  ตราประจำเมืองหรือตราประจำจังหวัดอุดรธานี เป็นรูปยักษ์ถือกระบองที่เรียกว่า ท้าวเวสสุวัณ  ซึ่งเป็นเทพเจ้าประจำทิศอุดร มาเป็นองค์ประธานของตราสัญลักษณ์ จึงเป็นที่มาของการแข่งขันกีฬา “เวสสุวัณเกมส์”
๒.       “เวสสุวัณเกมส์”  หมายถึง  ขื่อของการแข่งขันกีฬา  ครั้งที่ ๒๘  ประจำปี  ๒๕๕๓  รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  ร่วมกับ  เทศบาลนครอุดรธานีเป็นเจ้าภาพ
๓.       ห่วงกีฬา ๕ ห่วง  หมายถึง  การรวมพลังของนักกีฬาทั้ง  ๕  ภูมิภาค  ซึ่งมุ่งสู่จังหวัดอุดรธานี  เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  ๒๘
๔.       รูปศาลหลักเมือง  หมายถึง  เอกลักษณ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวชีวิตจิตใจของชาวอุดรธานีที่ได้สักการะ กราบไหว้บูชามาเท่านานแสนนานตลอดมา
๕.       รูปไหบ้านเชียง  หมายถึง  วัตถุโบราณที่ค้นพบในจังหวัดอุดธานี  ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลก  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี
๖.       พระอาทิตย์  หมายถึง  ความโชติช่วงสว่างไสวของการกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗.       กลีบดอกจานสีแสด  หมายถึง  ดอกทองกราวหรือดอกจาน  ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีสีแสดและเป็นสีประจำจังหวัดอุดรธานี

 
ข้อมูลจาก : http://www.udoncity.go.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น