วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ตราสัญลักษณ์ โอกาสครบรอบ 300 ปี มรณกรรม ของคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ผู้ก่อตั้งคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร


ตราสัญลักษณ์
โอกาสครบรอบ 300 ปี มรณภรรม
ของคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ผู้ก่อตั้งคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

-ช่องกระจกบ้านพักพระสงฆ์สถานที่นี้คุณพ่อได้ลงมือบูรณะ และซ่อมแซม ในฐานะเจ้าอาวาสแห่งเลอเวส์วิลล์ ลา เชอนารด์ และ ภายในห้องทำงานของคุณพ่อ ที่นี่เองเป็นต้นกำเนิดอันแท้จริง ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และคุณพ่อได้จบชีวิตลง ณ บ้านพักพระสงฆ์แห่งนี้ถึงแม้กำแพงบ้านพักพระสงฆ์จะหนา เพื่อป้องกันความเย็นชาของสังคมในเวลานั้น แต่ช่องกระจกนี้ก็ยังสามารถนำแสงสว่างแห่งองค์พระจิตเจ้า  เพื่อให้คุณพ่อมองเห็นถึงความจำเป็นอันเร่งด่วนของบรรดาผู้ต้องการความช่วยเหลือ ในทุกระดับชั้นจำนวนก้อนอิฐ มีจำนวนทั้งหมด 46 ก้อนที่อยู่รอบช่องกระจก สื่อถึงช่วงเวลา 46 ปี ที่คุณพ่ออุทิศตนรับใช้พระเจ้าบนโลกนี้
-ระฆังวัดนักบุญมาร์ตินจากช่องกระจกสามารถมองทะลุจากภายในบ้านพักพระสงฆ์ เห็นหอระฆังของวัดได้ คุณพ่อได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1694 – 1710 ตลอดระยะเวลา 16 ปี ณ วัดแห่งนี้ คุณพ่อได้อภิบาลสัตบุรุษด้วยความรัก ความเอาใจใส่ และความเสียสละ ร่างของคุณพ่อได้ถูกฝังไว้ บริเวณใต้พระแท่นของวัดแห่งนี้ รวงข้าวคุณพ่อได้รวบรวมหญิงสาวชาวนา 4 คน ให้ได้รับการอบรม เพื่อให้พวกเธอสอนคำสอน และสอนเด็ก ๆ และหญิงสาวให้อ่านออกเขียนได้ และรู้จักทำงานเย็บปักถักร้อย ด้วยการช่วยเหลือของมารีอานน์ เดอ ติยี ผู้ร่วมก่อตั้งคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร คุณพ่อได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งพระอาณาจักร ลงบนท้องทุ่งโบสเพียง 4 เมล็ดเท่านั้น แต่เป็นพระเจ้าที่ทรงพระกรุณา ผ่านทางคุณพ่อ ให้คณะเจริญเติบโตตราบจนทุกวันนี้ ดั่งจดหมายของนักบุญเปาโลที่ว่า
“เมล็ดข้าวสาลีหรือเมล็ดพืชอย่างอื่นที่ท่านหว่านลงไปนั้นเป็นเพียงเมล็ด มิใช่ลำต้นที่จะงอกขึ้น พระเจ้าประทานลำต้นแบบต่าง ๆ ตามพระประสงค์ให้กับเมล็ด เมล็ดแต่ละชนิดจึงมีลำต้นตามชนิดของมัน” (1คร 15:37)
-ดอกลาเวนเดอร์ 5 ช่อเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของแคว้นโพรวองส์ บ้านเกิดของคุณพ่อที่แปร์ทุยส์ ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ดอกลาเวนเดอร์นี้ ใช้ทำน้ำหอมชั้นเยี่ยมดอกลาเวนเดอร์ 5 ช่อนั้นยังหมายถึง ทวีปทั้ง 5 ที่คณะทำงานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งกิจการที่คุณพ่อได้เริ่มต้นไว้ บัดนี้ส่งกลิ่นหอมแห่งความดีงาม ดั่งจดหมายนักบุญเปาโลที่ว่า “โดยทางเรา พระองค์ทรงเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับพระคริสตเจ้าไปทั่วทุกแห่งประหนึ่งกลิ่นหอม เราเป็นเสมือนกลิ่นหอมของพระคริสตเจ้าถวายแด่พระเจ้า” (2คร 2:14)
-รวงข้าวสาลี และดอกลาเวนเดอร์ที่ต่อเนื่องกัน แสดงให้เห็นถึงการเติบโตจากรวงข้าว 4 รวง
ส่งกลิ่นหอมแห่งความดีงาม และกิจการเมตตาสงเคราะห์ไปทั่วทั้ง 5 ทวีปทั่วโลก บนแผ่นหินก้อนที่ 33 คือ อายุของคุณพ่อในตอนที่ก่อตั้งคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
ายเซ็นของคุณพ่อ
-ลายเซ็นนี้ได้จากพินัยกรรมของคุณพ่อ สมบัติล้ำค่าที่คุณพ่อได้มอบไว้ ให้กับโลก คือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร


ข้อมูลจาก : http://www.sjb.ac.th/website-53/frlouis/louis1.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น