วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ตราสัญลักษณ์ วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง


ลักษณะเป็นรูปทรง ๙ เหลี่ยม หมายถึงได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ สถาปนายกฐานะขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ตรงกลางดวงตรามีอุณาโลม (มงคลสูงสุดทางพระพุทธศาสนา)ประดิษฐานอยู่ในรูปดอกบัว เปล่งรัศมีแผ่ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนา
ตอนบน เป็นภาพพระอุโบสถของวัดนี้ ซึ่งสวยงามตระการตา
ตอนล่าง มีวัวนอนหมอบ แสดงประวัติว่าในอดีตเคยเป็นทุ่งเลี้ยงวัวมาแต่เดิม จึงเป็นที่มาของชื่อวัดว่า "วัดวัวลำพอง"
ข้างใต้มีอักษรว่า "วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง" พ.ศ.๒๕๔๕ อยู่ในแพรแถบโค้งรับ

ออกแบบดวงตราโดย
อาจารย์พินิจ สุวรรณะบุณย์ (ศิลปินแห่งชาติ)
เขียนแบบดวงตราโดย
อาจารย์สาคร โสภา วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น