วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Boy Thai Band Logo




โลโก้วงดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีไทย เล่นเพลงร่วมสมัย ชื่อวงก็สะท้อนการผสมผสานระหว่างความเป็นไทยกับชาติตะวันตก จึงเลือกดัดแปลงตัวอักษรไทยให้อ่านเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ออกแบบโดย สยาม อัตตะริยะ / Siam Attariya
Design Director / Pink Blue Black & Orange Co., Ltd. (Color Party)

 ตราสัญลักษณ์ วงบอยไทย (ปัจจุบัน)

ข้อมูลจาก : http://thaigraphicdesigner.wordpress.com/
                 http://www.boythaiband.net/frameset.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น