วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553

NTUSU International Games 2010 Logo

โลโก้ Chinese New Year Run 2010

โลโก้ Hand BKK Countdown

ผลการประกวดโลโก้ 60 ปี สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 30 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น