วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

ตราสัญลักษณ์ (ประเทศเฮติ)

ตราสัญลักษณ์เหล่านี้สะท้อนถึงความยากลำบากของประเทศเฮติได้เป็นอย่างดี ยิ่งเกิดภัยพิบัติจะลำบากยากแค้นขนาดไหนคงไม่ต้องบรรยาย ต้องถือว่าโชคดีแล้วที่เกิดในประเทศไทย ถึงแม้ว่าค่าโทลเวย์จะขึ้นราคา, รถจะติด, น้ำมันจะแพง, เด็กนักเรียนจะยกพวกตีกัน, ยาเสพติด ขโมยขโจรจะเต็มบ้านเต็มเมือง ฯลฯ(ก็ประเทศไทยเข้มแข็งไง!!)