วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553

สัญลักษณ์ “โอม”

สัญลักษณ์ “โอม” เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาฮินดู หมายถึงพระตรีมูรติเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ทั้ง 3 ชาวฮินดูเชื่อว่ามีเทพเจ้าสูงสุด ที่ได้อวตารแยกร่างออกมาเป็น 3 องค์ คือ พระพรหม ซึ่งเป็นผู้สร้างโลก พระศิวะ เป็นผู้ทำลาย และพระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ เป็นผู้ปกป้องและรักษาโลก โดยสัญลักษณ์
เกิดจากการประสมสระ อะ+อุ+มะ
อะ คือ พระศิวะ
อุ คือ พระวิษณุ
มะ คือ พระพรหม
ข้อมูลจาก: จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี