วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553

โลโก้ มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แนวความคิดในการออกแบบ
ออกแบบเป็นรูปคนผสมช้าง ใบหน้ายิ้มแย้มและเครื่องหมาย Infinity เพื่อสื่อความหมายดังนี้
รูปคน สื่อถึง การส่งเสริมสุขภาพทางร่างกาย
รูปใบหน้ายิ้ม สื่อถึง สุขภาพทางจิตใจ ทัศนคติที่ดี
รูปเครื่องหมายอินฟินิตี้ ที่ผสานอยู่กับรูปช้าง สื่อถึง การทำให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหารวิทยาลัยเชียงใหม่มีสุขภาพดีทั่วหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป(Health for All Sustainability)
ใช้สัญลักษณ์ที่สื่อถึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ รูปช้าง
ใช้สีสัญลักษณ์ที่สื่อถึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ สีม่วงดอกรัก และสีแสดของดอกทองกวาว

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553

นักเอาแบบเขามาออก
จากผลงานทั้ง2ชิ้นนี้ ไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนจัดทำขึ้นมาก่อน ผู้ที่จัดทำหลังสุดจึงน่าจะเรียกได้ว่า นักเอาแบบเขามาออก ส่วนคนที่จัดทำคนแรก คือ นักออกแบบ ในปัจจุบันอุปกรณ์(คอมพิวเตอร์)มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างงานออกแบบมาก ทำให้เกิดการดัดแปลง ทำซ้ำ ได้ง่าย อยู่ที่จิตสำนึกของนักออกแบบว่าจะมีจรรยาบรรณหรือไม่ อีกทั้งกรรมการตรวจพิจารณางานก็ไม่เคยติดตามงานออกแบบเลย ทำให้เกิดเหตุการณ์ตามตัวอย่างครั้งแล้วครั้งเล่า ลองนึกภาพดูว่าถ้ามีตราสัญลักษณ์เหมือนกันมากกว่า1 ผลงานขึ้นไป อาจจะสี่หรือห้าผลงานจะเป็นอย่างไร ในกรณีตัวอย่างนี้ก็ไปฟ้องร้องกันเองก็แล้วกัน (อย่าคิดแบบคนไทย ว่าช่างมัน ไม่เป็นไร) ถ้าวันหนึ่งประเทศไทยมีแต่ นักเอาแบบเขามาออก แล้วจะเป็นอย่างไร

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2553

สัญลักษณ์ รณรงค์คนไทย ไม่ใช้ความรุนแรง

สัญลักษณ์ โครงการ 60 earth hour
ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ สินค้าไม้ยางพารา จังหวัดสุราษฏธานี

รางวัลชนะเลิศ นางสาวรัชนี เกื้อกูล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นายบำรุง อิศรกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 นายอนิรุทธ์ เอมอิ่ม
รางวัลรองชมเชย นายพิษณุ พัฒนสุทธิชลกุล