วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2553

ตราสัญลักษณ์ ปีพระสงฆ์ The Year for Priests

ตราสัญลักษณ์ WED2010

about WED

World Environment Day (WED) 2010 is aimed to be the biggest, most widely celebrated, global day for positive, environmental action.

Commemorated on 5 June since 1972, WED is one of the principal vehicles through which the UN stimulates worldwide awareness of the environment and encourages political attention and action.

Through WED, we are able to give a human face to environmental issues and enable people to realize not only their responsibility, but also their power to become agents for change in support of sustainable and equitable development.

WED is also a day for advocating partnerships among all stakeholders or perhaps, even more correctly, among all species living on this one planet and sharing a common future.

WED 2010 is aimed to be the biggest WED celebration ever and we count on you to make this happen! We call for action – organize a neighborhood clean-up, stop using plastic bags and get your community to do the same, plant a tree or better yet organize a collective tree planting effort, walk to work, start a recycling drive . . . the possibilities are endless.

ข้อมูลจาก : http://www.unep.org/wed/2010

โลโก้ 11th Annual Renewable Energy Roundup & Green Living Fair September 24-26, 2009 Fredericksburg, Texas

โลโก้ Teen Games 2010

ตราสัญลักษณ์ Gay Games Cologne 2010

ตราสัญลักษณ์ กิจกรรม 5 ส สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ