วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Logos Inspiration (Peace)

การรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพ ความสงบสุข มักเกิดขึ้นในกลุ่มประเทศที่มีการใช้ความรุนแรง เกิดสงคราม ไม่เคยคิดเลยว่า ประเทศไทยก็กำลังเข้าไปอยู่ในกลุ่มประเทศเหล่านั้นในสายตาชาวต่างชาติ ตราสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพส่วนใหญ่ใช้นกพิราบ(ที่ กทม.จับไปปล่อย)ในการสื่อความหมายถึงสันติภาพ คนไทยมีความรู้สึกถึงคำว่า พิราบ ไม่ค่อยดีนักเพราะว่าออกเสียงเหมือน พิลาป หมายถึง การคร่ำครวญ ในการใช้นกพิลาบเป็นสัญลักษณ์สินติภาพนั้นต้องประกอบด้วยกิ่งใบมะกอก (Olive) ในความเชื่อของชาวคริสต์ นกพิราบเป็นวิญญาณของพระเจ้า ใบมะกอกเป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวกรีกโบราณใช้ทำพิธีต่างๆ เช่น เป็นรางวัลในกีฬาโอลิมปิก เป็นต้น
ข้อมูลประกอบจาก:http://guru.sanook.com/answer/question/นกพิราบคาบกิ่งมะกอกสัญลักษณ์ของสันติภาพ/