วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553

20 th anniversary CorelDRAW logo


                                  
                                     

                            


โคเรลดรอว์ (อังกฤษCorelDRAW) คือโปรแกรมประยุกต์ที่มีความสามารถในการสร้างและแก้ไขข้อมูลภาพกราฟิกส์เวกเตอร์ ผลิตโดยบริษัทโคเรล (Corel)
ปัจจุบันชื่ออย่างเป็นทางการของ CorelDRAW คือ CorelDRAW Graphics Suite รุ่นล่าสุดคือ รุ่นที่ X4 ภายในชุดโปรแกรมประกอบไปด้วย
  • CorelDRAW X4
  • Corel PHOTO-PAINT X4
  • Corel PowerTRACE X4
โปรแกรมกราฟิกของบริษัทโคเรล เป็นคู่แข่งกับโดยตรงกับโปรแกรมของบริษัทอะโดบี (Adobe) เช่นโปรแกรม อะโดบี อิลลัสเตรเตอร์ และ โฟโตชอป
ในประเทศไทย CorelDRAW จัดได้ว่าพึ่งได้รับความนิยมมาไม่นานนัก แต่ก่อนทุกๆ บริษัทออกแบบ ทุกๆ โรงพิมพ์จะทำงานกันด้วยโปรแกรมของบริษัทอะโดบี แต่เนืองด้วยความสามารถในการผลิตงานที่ได้ผลไม่ต่างกัน มีคำสั่งที่สามารถใช้งานได้ง่ายกับผู้ใช้เริ่มต้น ทำให้โคเรลสามารถที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งกับอะโดบีในเรื่องของงานสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยได้ไม่ยาก
CorelDRAW มีให้ใช้งานในระบบปฏิบัติการหลายแพลตฟอร์ม แต่ระบบปฏิบัติการแรกที่โคเรลเข้ามาเจาะตลาดคือ ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ (Windows)
การทำงานกับไฟล์ข้อมูลรูปภาพของ CorelDRAW นั้น ส่วนใหญ่จะทำงานกับไฟล์ข้อมูลรูปภาพแบบเวกเตอร์ ที่จัดเก็บข้อมูลรูปภาพในแบบ 2 มิติ (2D) มากกว่า 3 มิติ (3D) (ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีคำสั่งสำหรับการทำงานกับไฟล์ข้อมูลรูปภาพ 3 มิติบ้างแล้วก็ตาม) โดยไฟล์ที่ CorelDRAW จัดเก็บในรูปแบบเฉพาะของตัวโปรแกรมเอง จะใช้นามสกุลของไฟล์ว่า CDR, ซึ่งไฟล์ CDR นี้ จะสามารถจัดเก็บคุณลักษณะพิเศษของไฟล์ที่เป็นของ CorelDRAW ได้ครบถ้วน

ข้อมูลจาก: http://th.wikipedia.org/wiki/

50th years the Los Angeles - Nagoya Sister City logo

Symbol of Los Angeles City


Symbol of Nagoya City

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ตราสัญลักษณ์ การศึกษา 3 D


แนวความคิดในการออกแบบ (Design concept)


แนวคิดของการออกแบบตราสัญลักษณ์ 3D นี้ ผู้ออกแบบต้องให้เป็นรูปแบบที่ร่วมสมัย เรียบหรู จดจำได้ง่าย สื่อความหมายด้วยรูปทรงของโครงสร้างที่ตัดทอนมาจากใบเสมา ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการเชื่อมโยงความหมายที่ง่ายต่อการระลึกถึงและจดจำ โดยรูปทรงประกอบไปด้วย


1. 3 ห่วงแห่งความดี แทนความห่วงใยที่มีต่อผู้เรียน

- ห่วงสีน้ำเงิน แทนค่า ความเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต่อต้านการทุจริตและการซื้อสิทธิขายเสียง

- ห่วงสีแดง แทนค่า สีแดงคือชาติ ความมีคุณธรรม ความเป็นไทย

- ห่วงสีเทา แทนค่า ยาเสพติดที่จะทำให้ชีวิตมัวหมอง ต้องห่างไกล
2. รูปใบเสมา เกิดจากการประกอบกันของ 3 ห่วงแห่งความดีเป็นรูปทรงใบเสมา ซึ่งสื่อความหมายกระทรวงศึกษาธิการ ตรงกลางมีอักษร 3D
3. ธงชาติและลายประจำยาม เป็นภาพสื่อสัญลักษณ์ความเป็นไทย ในส่วนที่ซ้อนทับกันของ 3 ห่วง เป็นจุดเด่นของตราสัญลักษณ์และสื่อความหมายว่า ถ้าเด็กได้ดี 3 ประการนี้ ก็จะดำรงความเป็นชาติไทยไปตลอดกาล

4. ข้อความที่เป็นคำขวัญ “ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรม ห่างไกลยาเสพติด ”

ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร