วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

100 Years of Jhon Wayne Logo [2007]Manny “Pacman” Pacqiao logo

Manny “Pacman” Pacqiao, dubbed  boxing’s most entertaining fighter, boxing’s pound for pound king, and now the first and only filipino athlete to  be signed up by Nike and have his logo, crest, and training gear to be designed by the US head office.
Pacquiao recently attempted and succeeded his quest at his fourth title as he dethrowns David Diaz.  The World Boxing Council welcomes their new Lightweight Champ.  And now, Nike welcomes another legend onto their roster.  Check out the new ad, logo, and crest designed by nike, for Pacman.

Miss Landmine Logo

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Young Women Organization Logo

World Water Day 2010 Logo


Panama 100th Year Anniversary Logo

ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 63 ปี วันชาติประเทศอินโดนีเซีย

Logo for China Men's National Basketball Team

National Geographic Logoสัญลักษณ์ประจำพระองค์

 ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร

 ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมาร

ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าภคนีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา 
สิริโสภาพัณวดี

ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชครินทร์ 


ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

 ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ

ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

 ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์