วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ตราสัญลักษณ์ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด " เขียงสะอาด"

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัด “โครงการประชาสัมพันธ์ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด” วันพฤหัสบดีที่ 29-ศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2553 นี้ ณ ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เลือกซื้อ อาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ ด้วยการมองหาตรา สัญลักษณ์ “เขียงสะอาด” 
ข้อมูลจาก : http://online.magazinewoof.com/

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตามที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อให้ทุกฝ่ายที่มีความสามารถ มีส่วนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีนโยบายที่สำคัญที่จะยกระดับสถานีอนามัยทั่วประเทศ ขึ้นเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งต่อไปในอนาคต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จะเป็นด่านหน้าสำหรับให้บริการประชาชนในตำบล ชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งมั่นใจว่าจะเกิดขึ้นครบทั้ง 10,000 แห่ง ภายในปี 2554 นี้ โดยในปี 2553 จะดำเนินการ 2,000 แห่ง และปี 2554 ดำเนินการอีก 8,000 แห่ง โดยกระทรวงฯได้ตั้งคณะกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 1 ชุด มีนายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน นั้น
ด้านนายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กล่าวว่า รายละเอียดของการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์นั้น จะเปิดกว้างให้นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวจะต้องสื่อความหมายถึงนโยบาย แนวคิด บทบาทภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ต้องมีสีเขียวและสีฟ้า ซึ่งเป็นสีหลักของของการแพทย์และสาธารณสุข สามารถอธิบายความหมายของสัญลักษณ์ที่ออกแบบได้ โดยจะต้องมีความสอดประสานอย่างลงตัวระหว่างความทันสมัยและความเป็นไทย โดย เกณฑ์การตัดสิน มี 3 รางวัล รางวัลชนะเลิศได้รับเงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศ ได้เงินสด 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ และรางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ โดยจะตัดสินวันที่ 7 มิถุนายน 2553 ประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน 2553 ทางเว็ปไซต์ www.moph.go.th และมอบรางวัลในวันที่ 9 มิถุนายน 2553 ซึ่งเป็นวันเปิดตัวโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อิมแพ็คเมืองทอง ธานี นั้น ตราสัญลักษณ์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป็นดังนี้ (ตามภาพ) พร้อมทั้ง ให้ กองแบบแผน ออกแบบแปลน สำหรับ ทำป้ายชื่อ หน้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ด้วยดังนี้ สามารถ ศึกษารายละเอียดได้ที่ นี่ http://dcd-hss.moph.go.th/logo-rpst.html 
ข้อมูลจาก : http://ptjsw.blogspot.com/2010/07/blog-post_5391.html

Beijing Chaoyang International Spring Carnival Logo

The European EcolabelThe European Ecolabel is a voluntary scheme, established in 1992 to encourage businesses to market products and services that are kinder to the environment. Products and services awarded the Ecolabel carry the flower logo, allowing consumers - including public and private purchasers - to identify them easily. Today the EU Ecolabel covers a wide range of products and services, with further groups being continuously added. Product groups include cleaning products, appliances, paper products, textile and home and garden products, lubricants and services such as tourist accommodation.
While the logo may be simple, the environmental criteria behind it are tough, and only the very best products, which are kindest to the environment, are entitled to carry the EU Ecolabel.
What is more, this is a label that consumers can genuinely trust. The criteria are agreed at European level, following wide consultation with experts, and the label itself is only awarded after verification that the product meets these high environmental and performance standards.
The EU Ecolabel is a rapidly growing brand. Many producers wanting to sell their products across Europe have realised the benefits that the European Ecolabel brings. Products bearing the Flower logo can be marketed throughout the European Union and the EEA countries (Norway, Iceland and Liechtenstein).
The voluntary nature of the scheme means that it does not create barriers to trade. On the contrary - many producers find that it gives them a competitive advantage.
Ecolabel criteria are not based on one single factor, but on studies which analyse the impact of the product or service on the environment throughout its life-cycle, starting from raw material extraction in the pre-production stage, through to production, distribution and disposal.
The flower logo helps manufacturers, retailers and service providers gain recognition for good standards, while helping purchasers to make reliable choices.
The EU Ecolabel is part of a broader action plan on Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy adopted by the Commission on 16 July 2008.
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ : http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/about_ecolabel/what_is_ecolabel_en.htm

The new EU organic logo


A new EU-wide "Euro-leaf" logo will be compulsory from 1 July for all pre-packaged organic food produced in any of the 27 EU member states.
The green logo, featuring the 12 EU stars in the shape of a leaf, will be optional for imported produce.
Existing national logos for organic food will be allowed to appear next to the new EU logo.
A German student won a competition to design the new symbol. Dusan Milenkovic got a prize of 6,000 euros (£5,254).
Some 130,000 people voted online to choose the symbol and Mr Milenkovic's entry got 63% of the overall vote. The competition was organised by the European Commission. 
ข้อมูลจาก : http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8505831.stm

THe Marine Mammal Center Logo


 

The Marine Mammal Center is a nonprofit veterinary research hospital and educational center dedicated to the rescue and rehabilitation of ill and injured marine mammals – primarily elephant seals, harbor seals, and California sea lions. Since 1975, we’ve been headquartered in Sausalito, CA in the Marin Headlands within the Golden Gate National Parks, and have rescued and treated more than 15,000 marine mammals.
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ : http://www.marinemammalcenter.org/

National Marine Sanctuaries Logo


The mission of NOAA's National Marine Sanctuaries is to serve as the trustee for the nation's system of marine protected areas, to conserve, protect, and enhance their biodiversity, ecological integrity and cultural legacy.
Within this section you'll find information about our history, the steps taken in designating a marine protected area, and the legislation that helped to create our marine sanctuaries.
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ :  http://sanctuaries.noaa.gov/

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ตราสัญลักษณ์ วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2553

The Special Olympics Logo

The History of Special Olympics

From a backyard summer camp for people with intellectual disabilities to a global movement, Special Olympics has been changing lives and attitudes for more than 40 years.

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ : http://www.specialolympics.org/

Special Olympics World Summer Games Athens 2011 Emblem

The Emblem of the Special Olympics World Summer Games ATHENS 2011 is a radiant sun, the source of life that underlines the excellence and power of the athlete that takes part in the Games. Excellence is depicted in the olive branch and power in the spiral form in the center of the sun. The colors reflect the Greek landscape and project emotions like passion for life in the warm red, optimism in the orange, determination in the blue, freedom in the light blue and hope in the green.

APOLLON – THE OFFICIAL MASCOT OF THE
SPECIAL OLYMPICS WORLD SUMMER GAMES ATHENS 2011

The Sun is the symbol of optimism, joy and glory.

Its light and warmth are considered a source of life and happiness. Greece, world renounced for its Sun, has since ancient times worshiped the Sun as a God.
Its selection as the Mascot of the Special Olympics World Summer Games ATHENS 2011, aims to convey the message of joy and optimism towards all athletes, and to welcome them in Greece with a big warm hug.

Even though in the Olympics Games, Apollon, as the god of Sun, is present only in the Torch lighting ceremony after being called by the High Priestess, in the Special Olympics of Athens, Apollon will be present and will spread its light to all our athletes, while they will be competing in the sports fields, by keeping the Flame of Hope lighted.


ข้อมูลจาก : http://www.athens2011.org/en/index.asp

Intermag 2011 Taipei Logo

The INTERMAG 2011 Conference will be held in Taipei, from April 25 to April 29, 2011. All members of the international scientific communities interested in new developments in magnetism and associated technologies are invited to attend and submit their latest findings to INTERMAG 2011. The Program consists of invited and contributed papers and selected papers from the conference will be published in the IEEE Transactions on Magnetics.
 Taiwan's total land area is only about 36,000 square kilometers (14,400 square miles); it is shaped like a yam that is narrow at both ends. It lies off the southeastern coast of mainland Asia, across the Taiwan Strait from Mainland China-- a solitary island on the western edge of the Pacific Ocean. To the north lies Japan; to the south is the Philippines. The capital of Taiwan - Taipei , is located in the Taipei Basin of northern Taiwan, has a population of 2.6 million, is a city of fascinating contrasts – a mix of modern and tradition with a generous dash of energy and friendly smile.
The cultural kaleidoscope of Taipei pulses wherever you go. Incense-veiled temples dating back to dynastic times blend seamlessly with a neoned street life of a decidedly more modern era. Taipei has dozens of world-class restaurants where gourmets can sample the best regional Chinese cuisine; and for the gourmand, there are plenty night markets serving up scrumptious evening snacks in an environment of chaotic excitement and fun.
The polarities of Taipei are vividly present as well in the joining of the urban and natural. Just a few minutes from the heart of the city you can soak away the cares of the world in mineral-rich hot springs nestled in the lush mountain foothills ringing the Taipei Basin. And throughout the city there are plenty of trails, parks and other oases of tranquility to lift and invigorate your spirits.

ข้อมูลจาก : http://www.intermagconference.com/intermag2011/

World Russia Forum 2011 Logo

Worldsleep 2011 Kyoto, Japan Logo

International Year of Forests 2011 Logo


วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ตราสัญลักษณ์ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

International Women's Day Logo

ตราสัญลักษณ์ โครงการตรวจร่างกาย ได้ผลบุญตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 84 ปี สุรนารีวิทยา 2552

ตราสัญลักษณ์ โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช (Princess Jubilee Award)


โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช (Princess Jubilee Award) เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่นโดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีั เพื่อนำร่องการปฎิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
ข้อมูลจาก : http://www.bannasa.sc.chula.ac.th/

ตราสัญลักษณ์ โครงการร่วมเดินหน้าปฎิรูปประเทศไทย


ร่วมเดินหน้าปฎิรูปประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งโครงการของท่านนายกรัฐมนตรีคือ “โครงการ 6วัน 63 ล้านความคิดโดยจะให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางโทรศัพท์

United Nations Development Program: UNDP Logo(สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ)


สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ( United Nations Development Program: UNDP) มีสำนักงานใหญ่ที่ เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นองค์การพหุภาคี เพื่อช่วยเหลือด้านการพัฒนา และเป็นหน่วยงานสำคัญในการประสานงานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาของสหประชาชาติ โดยเริ่มจากการขยายการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ แก่ประเทศกำลังพัฒนา ด้วยหลักการดำเนินการแบบสากลและเป็นกลางในทางการเมือง ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ๆสำคัญๆ มีสมาชิก 170 ประเทศ เพื่อร่วมมือในการวางแผน และดำเนินโครงการในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม

The Global Fire Monitoring Center [GFMC] Logo


United Nations International School [UNIS-UN] Logo


The UNIS-UN Conference is organized and run by high school teacher Jean-Baptiste Bassene and high school students from the United Nations International School (UNIS). The conference is held annually in the General Assembly Hall of the United Nations Headquarters. The use of the General Assembly Hall by the UNIS-UN Conference is a strong representation of the tie between the United Nations International School and the United Nations. The conference is targeted towards the international high-school students that make up the majority of its audience. The conference is run with an invitation-only policy.
Each year, a new topic of interest and importance is chosen for the conference. The UNIS-UN Conference is designed to provide students with expert knowledge imparted by provocative guest speakers. The conference also endeavors to give students a platform to express and debate their own opinions and views in arguably the most internationally significant gathering place on earth. The conference has gained much fame over the years, and is commonly the first thing associated with the United Nations International School. More than six hundred students hailing from six continents attend the conference. Approximately 400 of the attending students are enrolled at UNIS. An additional 300 - 400 more students are invited from international schools around the world.
ข้อมูลจาก : http://en.wikipedia.org/wiki/UNIS-UN

International Criminal Tribunal for Rwanda Logo


Recognizing that serious violations of humanitarian law were committed in Rwanda, and acting under Chapter VII of the United Nations Charter, the Security Council created the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) by resolution 955 of 8 November 1994. The purpose of this measure is to contribute to the process of national reconciliation in Rwanda and to the maintenance of peace in the region. The International Criminal Tribunal for Rwanda was established for the prosecution of persons responsible for genocide and other serious violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda between 1 January 1994 and 31 December 1994. It may also deal with the prosecution of Rwandan citizens responsible for genocide and other such violations of international law committed in the territory of neighbouring States during the same period.
ข้อมูลจาก : http://www.unictr.org/

the Americas Model United Nations (AMUN)


AMUN, the Americas Model United Nations, was the first Model UN conference to be established in Brazil, hosted by the Universidade de Brasília. The aim of this educational project is to disseminate among its participants the Purposes and Principles of the United Nations, so as to help them develop a global-citizenship conscience and greater tolerance towards different cultures, as well as to make them understand the importance of actively taking part in the process of building a more harmonious international society.

United Nations Association of Australia [UNAA] Logo

World Meteorological Oganization-WMO Logo


The World Meteorological Organization (WMO) is a specialized agency of the United Nations. It is the UN system's authoritative voice on the state and behaviour of the Earth's atmosphere, its interaction with the oceans, the climate it produces and the resulting distribution of water resources.
WMO has a membership of 189Member States and Territories(on 4 December 2009). It originated from the International Meteorological Organization (IMO), which was founded in 1873. Established in 1950, WMO became the specialized agency of the United Nations in 1951 for meteorology (weather and climate), operational hydrology and related geophysical sciences.
ข้อมูลจาก : http://www.wmo.int/pages/about/index_en.html

The United Nations Human Settlements Programme [UN-HABITAT]Logo


The United Nations Human Settlements Programme, UN-HABITAT, is the United Nations agency for human settlements. It is mandated by the UN General Assembly to promote socially and environmentally sustainable towns and cities with the goal of providing adequate shelter for all.

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553

UNAIDS Logo

WHO Logo


UNECE Logo

The United Nations Women's Guild-UNWG Logo


The United Nations Women's Guild is an organization where international friendship and understanding continually grows; where women from more than a hundred countries share opportunities for recreation, learning and voluntary service; where fundraising activities to assist needy children are a primary goal.
The Guild welcomes and offers help to new arrivals to the United Nations community in Geneva and gives guidelines  on the status of United Nations spouses for employment and pensions.
ข้อมูลจาก : http://www.unwg.ch/