วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553

The New Brand Identity of Oman


สัญลักษณ์เป็นการรวมชื่อโอมานโดยคลี่คลายจากตัวอักษรอาหรับ เส้นโค้งด้านขวาคลี่คลาย
จากริ้วคลื่นส่วนโค้งด้านล่างสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ทางทะเล ส่วนโค้งด้านซ้ายคลี่คลายจากการสูบกำยานของชาวโอมาน

ข้อมูลเพิ่มเติม:
-http://www.expo2010china.hu/index.phtml?module=hir&ID=287
-http://digitaloman.blogspot.com/2009/01/brand-oman-launched.html

สัญลักษณ์ งานสัมนารวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน

ตราสัญลักษณ์ วิศวกรรมแห่งชาติ 2553

Asian Rubik's Cube Championship 2010 Logoวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

the 7th Annual Asian Festival Logoตราสัญลักษณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

มงกุฎขัตติยราชนารี เครื่องหมายประจำโรงเรียน
- มงกุฎขัตติยราชนารี คือ พระมหาพิชัยมงกุฏประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ถือเป็นพระราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้นำมงกุฎขัตติยราช นารีมาใช้เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน

- ตราประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นตราประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ กลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นตราหลักประจำโรงเรียน

- หลวงพ่อสวนกุหลาบ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง พระราชทานเป้นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เมื่อครั้งเป็นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงพระมหากรุณาธิคุณให้ตั้งชื่อเป็นครั้งที่พระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ. 2424 เข้าใจว่าเมื่อโรงเรียนย้ายออกมาตั้งภายนอก พระบรมมหาราชวัง หลวงพ่อสวนกุหลาบคงได้เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนต่อมา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ในฐานะโรงเรียนน้องได้นึดถือให้ความเคารพบูชาหลวงพ่อสวนกุหลาบ เช่นเดียวกับโรงเรียนพี่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

- พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงพร้อมใจกันสร้างและประดิษฐานพระบรม ราชานุสาวรีย์นี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏแผ่ไพศาล ตราบกาลนาน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2549

- อินทนิลน้ำ คือ ต้นไม้ประจำโรงเรียน

- สีชมพู-ฟ้า เป็นสีประจำโรงเรียน โดยสีชมพูนั้นเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันอังคาร และสีฟ้าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนาถซึ่ง ตรงกับวันศุกร์
ข้อมูลจาก : http://pa-in.facebook.com/note.php?note_id=112890288743683

ตราประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ กลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (Suankularb Wittayalai School) (อักษรย่อ: ส.ก., S.K.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาชายล้วนขนาดใหญ่ เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันมีอายุ 128 ปี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รหัสสถานศึกษา 00100101 (เดิม) , 10105505 (ใหม่) ก่อตั้งโดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 6 หลัง มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 88 ห้อง แผนการจัดชั้นเรียน มีดังนี้ 12-12-12-14-14-14 เป็นหนึ่งในโรงเรียนเครือ จตุรมิตร ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มีการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง 4 โรงเรียน รวมทั้งมีการการแปรอักษรกันทุกๆ 2 ปี ที่มีการจัดการแข่งขัน และแต่ละโรงเรียนจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ
  • คติพจน์ : "สุวิชาโน ภวํ โหติ" อ่านว่า "สุวิชาโน ภวัง โหติ" แปลว่า "ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ"
  • คติประจำใจ : "เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อ-แม่ ดูแลน้อง"
  • สีประจำโรงเรียน : "ชมพู - ฟ้า"
    • สีชมพู เป็นสีประจำวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว พระพุทธเจ้าหลวง
    • สีฟ้า เป็นสีประจำวันพระราชสมภพในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง
  • ตราประจำโรงเรียน : ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปหนังสือมีไม้บรรทัดดินสอปากกาคั่นอยู่ หน้าปกหนังสือมีพระเกี้ยวยอดหรือ จุลมงกุฏ และอักษรย่อ จ.ป.ร. ด้านขวามีช่อดอกกุหลาบ มุมซ้ายล่างมีริบบิ้นผูกช่อดอกกุหลาบ ซึ่งมีตัวหนังสือกำกับว่า "โรงเรียนหลวงสวนกุหลาบ" ด้านบนปรากฏมีปรัชญาและคติพจน์ "สุวิชาโน ภวํ โหติ" ด้านล่างมีคำแปลว่า "ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ"
  • ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกกุหลาบพันธุ์จุฬาลงกรณ์ สีชมพู
 ข้อมูลจาก : http://th.wikipedia.org/

ตราสัญลักษณ์ 100 ปี ตึกยาว

ตึก ยาว เริ่มก่อสร้างเมื่อกลางปี พ.ศ. 2453 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินงานการก่อสร้าง หลวงราชายาสาธก มรรคทายกวัดราชบุรณะฯ เป็นผู้ลงนามในใบสัญญาว่าจ้าง และ นายเอง เลียงหยง เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 30,110 บาท เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ( ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ได้เป็นผู้ทำพิธีเปิดเมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ.2454 กรมศึกษาธิการทำสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 และมีกำหนดรับมอบตึกยาวในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 ในการดำเนินงานเปิดตึกยาว ได้มีการทำบุญโรงเรียน กรมศึกษาธิการ จ่ายค่าเช่าให้วัดราชบุรณราชวรวิหาร ในอัตราร้อยละ 7.5 ของเงินลงทุน รวมค่าเช่าสงฆ์ 2,258.25 บาทต่อปี ตึกยาว จึงเป็นอาคารเรียนที่เป็นประวัติศาสตร์การศึกษาไทย เป็นอนุสรณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อระบบการ ศึกษาไทย และถือเป็นสมบัติที่ชาวสวนกุหลาบทุกคนหวงแหน   อาคารสวนกุหลาบ: ตึกยาว สถาปัตยกรรมที่งดงาม เป็นเอกลักษณ์ของชาติตึก ยาว เป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแบบนีโอคลาสสิคซึ่งเป็นที่นิยมปลูกสร้างในสมัยรัชกาล ที่ 5 ตัวตึกทอดยาวตามแนวถนนตรีเพชร ผนังอาคารด้านติดถนน ชั้นล่างเป็นแนวหน้าต่างโค้ง ส่วนชั้นบนถอยร่นผนังเข้าไปอยู่หลังแนวซุ้มโค้งที่เป็นทางเดิน ช่องทางเข้าสู่โรงเรียนทำเป็นหลังคาจั่ว ตกแต่งด้วยปัลลาเดียนโมทิฟตามแบบของวิลล่าที่ออกแบบโดยปัลลาดิโอ ผนังด้านภายในโรงเรียนเป็นแนวทางเดินซุ้มโค้ง (ARCADE) ยาวตลอดทั้งสองชั้นตึก ยาว มีความยาว 198.35 เมตร กว้าง 11.35 เมตร หลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนส มี 37 ห้อง ชั้นบน 19 ห้อง ชั้นล่าง 18 ห้อง ภายในกั้นเป็นห้องขนาด 15 X 9 เมตร 1 ห้อง สลับกับห้องเล็ก 7 X 9 เมตร 2 ห้องตลอดความยาวของตึก มีประตู 164 บาน มีหน้าต่าง 166 บาน มีบันได 12 แห่ง มีช่องลูกกรงไม้ 54 แห่ง มีลักษณะเด่นคือ เป็นอาคารเรียนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยสมาคมสถาปนิกสยามยกย่องให้เป็น อาคารอนุรักษ์ดีเด่น ในปี พ.ศ. 2543ความสำคัญและคุณค่าของตึกยาว  ตึกยาวเป็นตึกที่ทรงคุณค่าต่อการจัดการ ศึกษาของประเทศมานานกว่า 100 ปี คุณค่าของตึกนี้นอกจากจะผลิตบุคลากรแล้วยังได้เคยใช้เป็นสถานที่จัดงาน กิจกรรมระดับชาติมาโดยตลอด เช่น การจัดงานศิลปหัตถกรรม สังคมนิทรรศน์ วิทยาศาสตร์สัมพันธ์ เป็นสนามกีฬาแห่งชาติแห่งแรก เป็นที่แสดงถึงพัฒนาการ การเรียนการสอนของชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.skmuseum.com/

Palm Springs International Film Festival Logo

International Social Action Film Festival Logo

Pusan international Film Festival Logo