วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Cambodia Angkor Air logo


ตราสัญลักษณ์ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาวเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 เวลา 11.45 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรองนายกรัฐมนตรีแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ณ โรงแรมดุสิตธานี
ความหมายที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์
· หมายเลข 60 สีทอง หมายถึง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต
· ในพื้นวงกลมสีน้ำเงินด้านซ้ายมือคือพระธาตุศรีสองรักที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย สร้างในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยากับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แห่งอาณาจักรล้านช้าง เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งไมตรีระหว่างทั้งสองราชอาณาจักร
· ในพื้นวงกลมสีน้ำเงินด้านขวามือคือพระธาตุหลวงที่นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นพระธาตุที่สำคัญที่สุดของ สปป.ลาว
· ถัดลงมาคือธงชาติไทยและลาว และดอกราชพฤกษ์และดอกจำปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของทั้งสองประเทศ
· รอบพื้นวงกลมเป็นข้อความว่า 60 ปี สายสัมพันธ์การทูตไทย-ลาวยั่งยืน
ในโอกาส 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ทั้งสองฝ่ายจะจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น ออกตราไปรษณียากร จัดตั้งห้องหนังสือที่ระลึกที่หอสมุดแห่งชาติลาว สร้างศาลาร่วมใจไทย-ลาวที่แขวงสะหวันนะเขต จัดงานสัมมนาทางวิชาการ มอบทุนการศึกษา จัดโครงการรถไฟเยาวชนไทย-ลาว ฯลฯ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนไทย-ลาว
ข้อมูลจาก : http://vientiane.thaiembassy.org/vientiane/th/news/archive/index.php?ELEMENT_ID=431

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา มีลักษณะเป็นรูปสัตภัณฑ์สีขาว บนพื้นหลังรูปศิลาจารึกยอดกลีบบัวสีม่วง เหนืออักษรย่อ “มพ” สีม่วง ซึ่งเป็นตัวอักษรฝักขามล้านนา ด้านล่างของอักษรย่อ มีชื่อมหาวิทยาลัยพะเยา        สีม่วง และชื่อภาษาอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO สีขาวบนพื้นแถบโค้งสีทอง

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ

1. กรอบพื้นหลังสีม่วง
       รูปร่างอ้างอิงมากจากหลักศิลาจารึกในสมัยโบราณที่ค้นพบในเมืองพะเยา ซึ่งเมืองพะเยาเป็นแหล่งที่ค้นพบหลักศิลาจารึกมากที่สุดในประเทศไทย “เปรียบได้ว่าเมืองพะเยาเป็นแหล่งวิทยาการมาตั้งแต่โบราณ”
2. สัตตภัณฑ์ (เชิงเทียนทั้ง 7 )
       สัตภัณฑ์ เป็นของใช้ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของล้านนา ยอดทั้ง 7 ของสัตตภัณฑ์ เป็นเชิงเทียนสำหรับจุดบูชาพระพุทธเจ้า ก่อนเริ่มประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่นเดียวกับโต๊ะหมู่บูชาในปัจจุบัน
       ยอดทั้ง 7 หมายถึงเขาสัตตบริภัณฑ์ทั้ง 7 ชั้น ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางของจักรวาล ซึ่งยอดเขาพระสุเมรุ เป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ที่ประทับของพระอินทราธิราชเจ้า และเป็นที่ประดิษฐานพระเกศแก้วจุฬามณี(พระเกศา) และพระเขี้ยวแก้วของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ เปรียบดังพระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางจักรวาล สูงสุดของสรรพสิ่ง
       อีกนัยหนึ่ง สัตภัณฑ์ทางพุทธศาสนา ยังเป็นสัญลักษณ์ขององค์แห่งธรรมอันเป็นเครื่องตรัสรู้ หรือบรรลุอรหัตผล 7ประการหรือโพชฌงค์ 7 จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งพระธรรม หรือปัญญารู้แจ้ง
"เปรียบได้กับภูมิประเทศของมหาวิทยาลัยพะเยาที่เป็นดั่งดินแดนสวรรค์ แวดล้อมไปด้วยทิวเขาเป็นชั้นๆ
เป็นดินแดนแห่งความสุข และเป็นศูนย์รวมแห่งปัญญาความรู้"

3. อักษรย่อ มพ.        ย่อมาจาก "มหาวิทยาลัยพะเยา" โดยรูปแบบอ้างอิงมาจากตัวอักษรโบราณที่จารึกลงบนแผ่นศิลาจารึกที่ค้นพบใน เมืองพะเยา อักษรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างจากอักษรธรรมล้านนาและอักษรสุโขทัย ซึ่งเรียกกันว่า "ตัวอักษรฝักขามล้านนา"
ข้อมูลจาก : http://www.pyo.nu.ac.th/logo.php

ตราสัญลักษณ์ 30 ปี คาราบาว
ตราสัญลักษณ์ ตลาดนัดจตุจักรข้อมูลเพิ่มเติมที่ : http://www.jjcreativemarket.com/

U-Campus Channel Logo

ตราสัญลักษณ์ โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.transformtheatre.net/cms/

Healthy Hangzhou Logo

Bands of America

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Walking with Dinosaurs Logo
Thai Culture & Food Festival Logo

Asian Food Festival 2010 Logo

 
เพื่อเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมอาหารของประเทศต่างๆ ในอาเซียน จำนวน 9 ประเทศให้เป็นที่รู้จัก ห้องอาหารปาร์ควิว โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค สุขุมวิท 22 ร่วมกับหอการค้าเกาหลี-ไทย, มาเลเซีย-ไทย, อินเดีย-ไทย, สิงคโปร์-ไทย, สโมสรเมลาติ อินโดนีเซีย, สมาคมการค้าไทย - ฮ่องกง, สมาคมธุรกิจไทย-ไต้หวัน และสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย จัดงาน "เทศกาลอาหารอาเซียน 2010" ขึ้น ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ย. เวลา 10.00-21.00 น.

Chingmai GMS Fair 2010 Logo

งาน “มหกรรมสินค้า 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง” หรือ “Chiangmai GMS Fair 2010”
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงาน “มหกรรมสินค้า 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง” หรือ “Chiangmai GMS Fair 2010” ระหว่างวันที่ 24 ก.ย. – 3 ต.ค. 2553 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) จังหวัดเชียงใหม่  กิจกรรมภายในงาน มี การออกร้านจำหน่ายและจัดแสดงสินค้า OTOP, SMEs, OPOP, ผลิตภัณฑ์เด่นทั่วประเทศ สุดยอดสินค้าและบริการจากกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง (กลุ่มประเทศ GMS : Great Maekhong Sub-region) กว่า 600 ร้าน การประชุมวิชาการนานาชาติ การแสดงวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศ GMS และการแสดงของกลุ่มศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นประจำทุกวัน ขอเชิญพี่น้องประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานดังกล่าว ด้วย

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

The 1st East Asian Games Emblem and Mascot

The 2nd East Asian Games Emblem

The 3rd East Asian Games Emblem and Mascot


The 4th East Asian Games Emblem and Mascot


Mascot, Macau 2005


Meet "Pak Pak" the athletic and adorable squirrel mascot of the Macau 2005 East Asian Games. "Pak Pak" comes from Macau's famous Guia Hill where there are lots of Fir trees, also the site of the oldest lighthouse on the China coast - the Guia Lighthouse.

2009 East Asian Games Emblem and Mascot

The five-colour fireworks graphics of the 2009 East Asian Games Emblem make reference to the five Olympic rings, and the sparkling fireworks symbolize the energy of athletes striving to fulfil their potential and to achieve sporting excellence.

The design embraces the spirit of the 2009 East Asian Games, which advocates solidarity, harmony, friendship, the realization of potential and the building of a better and peaceful world.

The "Fireworks" also bring home the unique characteristics of Hong Kong as Asia's world city - its vibrancy, freedom, progressiveness and prosperity. 

Doha 2005 3rd West Asian Games Emblem and Mascot

The oficial logo of the 2010 South Asian Games

The oficial logo of the 2010 South Asian Games; it represents the magpie robin, the National Bird of Bangladesh.

Mascot, Dhaka 2010 - Doel


The executive committee of the Bangladesh Olympic Association on Tues-day approved the mascot of the 11th South Asian Games that will be held from January 29 to February 9 in the country.

Doel (Robin Magpie), the national bird of Bangladesh, has been chosen as the figure of the mascot. The Doel, holding the Olympic torch, will entertain the athletes of the eight participating nations during the 12-day regional extravaganza.It is the third time that Bangladesh is hosting the regional showpiece event after 1985 and 1993.

Mahmud Islam, a former student of Dhaka University Art Institute, designed the mascot.Prominent artist Mostafa Manwar had designed the 1993 meet mascot -- a Mishuk -- while a tiger's cub was the mascot of the 1985 meet.

The 11th edition of the meet will see highest 23 disciplines, with five disciplines cricket, golf, ushu, handball and cycling have been included for the first time.

Like previous two occasions the Bangabandhu National Stadium will be the centre attraction when athletes from India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Maldives, Sri Lanka and new entrants Afghanistan and hosts Bangladesh assemble for the biggest jamboree of the region.

bali asian beach games 2008 - pictogram

7th Asian Winter Game 2011 / Astana - Almaty Emblem and Mascot


Mascot ของการแข่งขัน Asian Winter Game ครั้งที่ 7 ปี 2011 มีชื่อว่า Leo Irbi เป็นเสือดาวหิมะ เป็นสัญลักษณ์ของคาซัคสถาน แสดงถึง ความแข็งแกร่ง

Euro 2010 Mascot

ร่วมโหวดชื่อ Mascot Euro 2010 ที่ http://en.mascots.uefa.com/uefaeuro2012/ ชื่อที่ให้ร่วมโหวด คือ
• Slavek & Slavko
• Siemko & Strimko
• Klemek & Ladko     ก่อนวันที่ 3 ธันวาคม 2553