วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ การประชุม “ประเทศไทย 2562” ของสถาบันคลังสมองของชาติออกแบบโดย : Practical Design Studio
ข้อมูลจาก : http://practicalstudio.wordpress.com/about/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น