วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ผลงานชนะเลิศ   นายชาญวิทย์  บุญเกิด  
 ผลงานรองชนะเลิศอันดับ 1    นายธานี  เหมือนนุช   
ผลงานรองชนะเลิศอันดับ 2    นายอดุลย์  ชองขันปอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น