วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554

Singapore Pavilion logo & MascotUnveiling of Singapore Pavilion logo and Liu Lian Xiao Xing as Singapore Pavilion mascot.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น