วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

ผลการประกวดแนวคิดและตราสัญลักษณ์เพื่อรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน

 บำรุง อิศรกุล
นายอมรเทพ สุริยันต์
ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น