วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ หุ้นส่วนสร้างสรรค์ไทย-สหรัฐฯ

รางวัลชนะเลิศ พิษณุ พัฒนสุทธิชลกุล

ความหมายของตราสัญลักษณ์รูปทรงอินฟินิตี้แสดงให้เห็นถึงพลวัตรความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ระหว่างไทย-สหรัฐฯ ที่จะดำเนินไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ข้อมูลจาก : http://aspa.mfa.go.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น