วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ โครงการรวมพลังเยาวชนไทยพลังแผ่นดินเทิดไท้องค์ภูมินทร์นวมินทร์มหาราชาฯ


นางยุวดี นิ่มสมบุญ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ และในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการ รวมพลังเยาวชนไทย พลังแผ่นดิน เทิดไท้องค์ภูมินทร์ นวมินทร์ มหาราชา เฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เปิดตัวตราสัญลักษณ์ ลูกของแผ่นดินและลูกยางนา 
ผลการประชุม ที่ประชุมได้ตราสัญญลักษณ์ ลูกของแผ่นดินและลูกยางนา ซึ่งคำว่า ลูกของแผ่นดิน หมายถึง เด็กและเยาวชนและคนไทยทั้งประเทศ จะร่วมพร้อมใจทำความดีถวายในหลวง สำหรับสีประจำงาน คือ สีส้มและสีทอง สีส้ม หมายถึง เด็กและเยาวชน สีทอง หมายถึง พ่อของแผ่นดิน ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้กำหนดวันเริ่มงานเฉลิมพระเกียรติโครงการรวมพลัง เยาวชนไทย พลังแผ่นดิน เทิดไท้องค์ภูมินทร์ นวมินทร์มหาราชา เฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ สนามเทพหัสดินทร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงรวมพลังของเด็กและเยาวชน การปฏิญานตนและรวบรวมกิจกรรมการทำความดีของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ การแสดงภาพวีดิทัศน์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระราชประวัติ และหลักทรงงานของพระบาทสวมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.naewna.com/news.asp?ID=234276

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น