วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

Queen Elizabeth II Coat of Arms The Queen's Coat of Arms in the United KingdomThe Queen's personal flag

 Royal Cypher of Elizabeth II 
as Head of the Commonwealth


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น