วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554

Nuclear Symbol

ป้ายเตือนกัมมันตภาพรังสี

สารกัมมันตรังสีเป็นสารอันตรายประเภทหนึ่ง ที่ไม่มี สี ไม่มีกลิ่น จึงไม่อาจสังเหตุเห็นได้ด้วยสายตา สามารถตรวจสอบได้โดยใช้อุปกรณ์เฉพาะเท่านั้น ดังนั้น บริเวณพื้นที่ที่มีสารกัมมันตรังสี จึงได้กำหนด สัญญลักษณ์ขึ้นเป็นใบพัด 3 แฉก ดังรูป ไว้เตือนแต่เนื่องจากสัญญลักษณ์ใบพัด 3 แฉก เป็นป้านเตือนที่มีความหมายไม่ชัดเจน จะรู้เฉพาะคนในวงการเท่านั้น ทำให้ ทบวงการปรมณูระห่วงประเทศ ร่วมกับองค์กรมาตรฐานสากลได้ออกแบบสัญญลักษณ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้เตือนอันตรายจากรังสี ประกอบด้วย การแผ่รังสี หัวกระโหลกไขวและคนวิ่งหนี โดยสัญญลักษณ์ทั้ง 3 ใช้สีดำภายใต้พื้นที่สามเหลี่มสีแดงกรอบสีดำ ดังรูป โดยสัญญลักษณ์ใหม่นี้จะใช้คู่กับสัญญลักษณ์เดิม 

ข้อมูลจาก : http://www.siamstainless.com/ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น