วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 100 ปี การบินบุพการีทหารอากาศ

รางวัลชนะเลิศ จิระศักดิ์ กัณตีเลิศ

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บำรุง อิศรกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สานิต เธียรวรคุณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น