วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2554

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 16 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รางวัลชนะเลิศ ปิยะรัฐ จันทร์อ่อน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น