วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

Home Stay Standard Thailand logo


ความหมายของตราสัญลักษณ์
หลังคาทรงไทยลายกลอน ใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงโฮมสเตย์ที่อยู่ในชนบทของไทยตัวอักษร HomeStay หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย์ ซึ่งนักท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านจะอยู่ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างอบอุ่นตัวอักษร 
STANDARD หมายถึง คำที่ใช้เพื่อยืนยันว่าเป็นโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐาน

ข้อมูลจาก: http://homestaythai.tourism.go.th/curriculum/b1_056.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น