วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ พระยาพิชัยเกมส์

ความหมาย :
เป็นรูปพระยาพิชัยดาบหักอยู่ด้านบน ซึ่งท่านเป็นนักกีฬาที่มีความเข้มแข็งอดทน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัยและเป็นที่เคารพบูชาของจังหวัดอุตรดิตถ์ เลข ๔ หมายถึง การแข่งขันกีฬาครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๔ห่วง ๘ ห่วง หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ๘ แห่ง

ตราสัญลักษณ์นำโชค : ไก่เขียวพาลี
แนวความคิด
ในที่นี้ ได้นำไก่เขียวพาลีมาเป็นมาสคอต ไก่เขียวพาลีเป็นไก่ของพระยาพิชัยดาบหักเป็นไก่เก่งมีชั้นเชิง มีลำหักลำโค่นชนชนะไก่มาแล้วหลายตัว จนเป็นที่เลื่องลือ แม้แต่ท่านพระยาพิชัยดาบหักยังยกย่องว่าเป็นไก่เทวดา จึงได้นำไก่เขียวพาลี ของพระยาพิชัยดาบหักเป็นมาสคอตในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

ข้อมูลจาก : http://www.phayapichaigames.uru.ac.th/index1.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น