วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

โลโก้ประจำการแข่งขัน กีฬาระหว่างประเทศแถบลุ่มน้ำโขง(Mekong Goodwill Games)

ประวัติความเป็นมาของการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศแถบลุ่มน้ำโขง(Mekong Goodwill Games) เริ่มดำเนินการจัดการแข่งขันครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538  ที่จังหวัดนครพนม  โดยมีกรมพลศึกษา (ปี 2545  2553 เปลี่ยนเป็นสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  และกองวัฒนธรรมสัมพันธ์  กรมสารนิเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ  มี วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศใน แถบลุ่มแม่น้ำโขงโดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ข้อมูลจาก : http://www.oknation.net/blog/voranai/2011/05/19/entry-1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น