วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ผลการประกวด ตราสัญลักษณ์ ASEAN TV


รางวัลชนะเลิศ คุณ จิรวัฒน์ สุขแก้ว
รางวัลที่ 2 อนิรุทธ์ เอมอิ่ม

รางวัลที่ 3 คุณ ชนะ อั้งลี่

รางวัลที่ 3 จันทิมา นิลแก้ว 

http://www.facebook.com/event.php?eid=174010435986339

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น