วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

The Asian Network for Free Elections (ANFREL) Logo

เครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี ASIAN NETWORK for FREE ELECTION หรือ ANFREL จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชีย

 http://www.anfrel.org/0000/index.asp

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น