วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ พรรคขัตติยะธรรม


คำขวัญ : คิดได้ พูดได้ ต้องทำได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น