วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

นิทรรศการ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔


กรมศิลปากร ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าชมนิทรรศการ "ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔" ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ (หยุดวันจันทร์-อังคาร และวันนักขัตฤกษ์)จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมชมผลงานที่แสดงถึงความจงรักภักดีโดยทั่วถึงกัน  และเป็นการเชิดชูเกียรติศิลปินในการเสริมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่อไป โดยจัดแสดงภาพตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด จำนวน ๑๑๒ ภาพ จะมีพิธีเปิดนิทรรศการและจัดการเสวนา เรื่อง แนวความคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยผู้ชนะการประกวดฯ รางวัลชนะเลิศ นายศิริ หนูแดง และรองชนะเลิศ ๒ ท่าน นายเจริญ มาบุตร และนายทวี ศรีใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐น. - ๑๒.๐๐น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร ๐ ๒๒๒๔ ๔๗๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๒๐๕๐


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น